CM-leden die geen beroep kunnen doen op een hospitalisatieverzekering krijgen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de verblijfskosten bij opname en daghospitalisatie in een algemeen ziekenhuis. Met dit voordeel wil CM een stukje vangnet bieden aan een kwetsbare doelgroep die geen bescherming heeft tegen onverwachte ziekenhuiskosten.

Een andere nieuwigheid is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins. "Wij kiezen voor het grootste gezondheidseffect", zegt Steven Hermans, directeur Diensten en Verrichtingen van CM. "Daarom blijven wij bijvoorbeeld inzetten op psychotherapie, zorgen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, voorzien we terugbetalingen in oogzorg en logopedie, kunnen onze leden slaaptherapie volgen, zorgen we dat hulpmiddelen uitlenen betaalbaar is en bieden we een oppas bij zieke kinderen aan. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug."

Wie met de ziekenwagen naar het ziekenhuis moet voor opname of consultatie kan voortaan aan vaste, voordelige tarieven een beroep doen op kwaliteitsvol vervoer. Ook wie vaak naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse of oncologie betaalt daar als CM-lid een laag bedrag voor.

In het pakket van diensten en voordelen zijn bij de herziening duidelijke keuzes gemaakt. Dat betekent ook dat CM een aantal zaken niet meer zal aanbieden. Zo zal er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer voorzien worden voor homeopathische geneesmiddelen. Ook de tegemoetkoming in het lidgeld van jeugdverenigingen valt weg. De kampvergoeding blijft wel behouden en het aantal jeugdverenigingen dat hiervoor in aanmerking komt, breidt zelfs uit.

CM zegt zich voor de keuzes te hebben gebaseerd op een bevraging bij de leden.

CM-leden die geen beroep kunnen doen op een hospitalisatieverzekering krijgen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de verblijfskosten bij opname en daghospitalisatie in een algemeen ziekenhuis. Met dit voordeel wil CM een stukje vangnet bieden aan een kwetsbare doelgroep die geen bescherming heeft tegen onverwachte ziekenhuiskosten. Een andere nieuwigheid is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins. "Wij kiezen voor het grootste gezondheidseffect", zegt Steven Hermans, directeur Diensten en Verrichtingen van CM. "Daarom blijven wij bijvoorbeeld inzetten op psychotherapie, zorgen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, voorzien we terugbetalingen in oogzorg en logopedie, kunnen onze leden slaaptherapie volgen, zorgen we dat hulpmiddelen uitlenen betaalbaar is en bieden we een oppas bij zieke kinderen aan. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug."Wie met de ziekenwagen naar het ziekenhuis moet voor opname of consultatie kan voortaan aan vaste, voordelige tarieven een beroep doen op kwaliteitsvol vervoer. Ook wie vaak naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse of oncologie betaalt daar als CM-lid een laag bedrag voor. In het pakket van diensten en voordelen zijn bij de herziening duidelijke keuzes gemaakt. Dat betekent ook dat CM een aantal zaken niet meer zal aanbieden. Zo zal er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer voorzien worden voor homeopathische geneesmiddelen. Ook de tegemoetkoming in het lidgeld van jeugdverenigingen valt weg. De kampvergoeding blijft wel behouden en het aantal jeugdverenigingen dat hiervoor in aanmerking komt, breidt zelfs uit. CM zegt zich voor de keuzes te hebben gebaseerd op een bevraging bij de leden.