Een menselijk lichaam heeft vitamine D nodig om goed te functioneren. Zo speelt vitamine D3 een belangrijke rol bij de preventie van heupfracturen. De synthese van vitamine D3 gebeurt in de huid en is vooral zonlichtafhankelijk. De hoeveelheid wordt bepaald door het aantal uren zonlicht, de breedtegraad, het seizoen en het huidtype. Maar ook de leeftijd speelt een rol: als een volwassene en een 70-plusser aan hetzelfde zonlicht worden blootgesteld, dan zal de oudere slechts 30 procent van de hoeveelheid vitamine D3 synthetiseren van de volwassene.

In het Tijdschrift voor Geneeskunde werden zopas de resultaten gepubliceerd van een onderzoek bij geriaters en coördinerend en raadgevend artsen (CRA's) dat gebeurde in de marge van de wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG). De geriaters en CRA'S konden bij die gelegendheid hun vitamine D-spiegel laten bepalen. Zo'n 80 artsen lieten de analyse doen, hun leeftijden waren mooi gespreid.

Uit de verrassende resultaten blijkt dat 68,75 procent van de artsen een vitamine D-spiegel had die echt ontoereikend was. Zij haalden minder dan 20 ng/ml, daar waar alle experts het erover eens zijn dat een gemiddelde spiegel minstens tussen 20 en 30 ng/ml - en liefst nog hoger - moet liggen. Slechts 13,75 procent van de artsen had een spiegel van meer dan 30 ng/ml.

Bron: Tijdschrift voor Geneeskunde, 68, nr. 4, 2012, p.203-209

Een menselijk lichaam heeft vitamine D nodig om goed te functioneren. Zo speelt vitamine D3 een belangrijke rol bij de preventie van heupfracturen. De synthese van vitamine D3 gebeurt in de huid en is vooral zonlichtafhankelijk. De hoeveelheid wordt bepaald door het aantal uren zonlicht, de breedtegraad, het seizoen en het huidtype. Maar ook de leeftijd speelt een rol: als een volwassene en een 70-plusser aan hetzelfde zonlicht worden blootgesteld, dan zal de oudere slechts 30 procent van de hoeveelheid vitamine D3 synthetiseren van de volwassene.In het Tijdschrift voor Geneeskunde werden zopas de resultaten gepubliceerd van een onderzoek bij geriaters en coördinerend en raadgevend artsen (CRA's) dat gebeurde in de marge van de wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG). De geriaters en CRA'S konden bij die gelegendheid hun vitamine D-spiegel laten bepalen. Zo'n 80 artsen lieten de analyse doen, hun leeftijden waren mooi gespreid.Uit de verrassende resultaten blijkt dat 68,75 procent van de artsen een vitamine D-spiegel had die echt ontoereikend was. Zij haalden minder dan 20 ng/ml, daar waar alle experts het erover eens zijn dat een gemiddelde spiegel minstens tussen 20 en 30 ng/ml - en liefst nog hoger - moet liggen. Slechts 13,75 procent van de artsen had een spiegel van meer dan 30 ng/ml.Bron: Tijdschrift voor Geneeskunde, 68, nr. 4, 2012, p.203-209