Het FMO kreeg vorig jaar 606 nieuwe adviesaanvragen. Het totale aantal aanvragen sinds de start van het fonds in september 2012 komt daarmee op 3.170 aanvragen. In 2013 werd een recordaantal aanvragen (1.113) opgetekend. Sindsdien is het ieder jaar afgenomen.

Sinds de oprichting tot eind 2015 kon het FMO in 20 procent van alle zaken een advies geven (659 afgesloten zaken). In de meeste gevallen wordt een zaak afgesloten als het onontvankelijk wordt verklaard of de klacht wordt ingetrokken, maar in 92 gevallen werd effectief een medisch ongeval vastgesteld. Het gaat dan vooral om zaken tegen zorgverleners uit de orthopedie, algemene chirurgie en neurochirurgie.

Enkel als de aard van het ongeval boven de ernstgraad ligt, heeft de patiënt recht op een schadevergoeding. Dat was het geval in 29 zaken mét en 16 zonder aansprakelijkheid. Indien de schadevergoeding niet op de zorgverlener of zijn verzekeraar kan worden verhaald en eens een precies bedrag is bepaald, komt het FMO tussenbeide.

Concreet betaalde het FMO in 2015 twaalf vergoedingen uit in elf zaken. In totaal goed voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro.

Het pijnpunt van het FMO blijft de enorme behandelingsachterstand, "ondanks de aanhoudende inspanningen van het team". De redenen daarvoor zijn de "naweeën van de beginjaren" - moeilijkheden bij de start en de late publicatie van de de koninklijke besluiten over het FMO -, "nieuwe begrippen in de wetgeving die een grondige studie vereisten" en de "bewuste keuze voor voorzichtige en grondige analyses".

Het FMO kreeg vorig jaar 606 nieuwe adviesaanvragen. Het totale aantal aanvragen sinds de start van het fonds in september 2012 komt daarmee op 3.170 aanvragen. In 2013 werd een recordaantal aanvragen (1.113) opgetekend. Sindsdien is het ieder jaar afgenomen. Sinds de oprichting tot eind 2015 kon het FMO in 20 procent van alle zaken een advies geven (659 afgesloten zaken). In de meeste gevallen wordt een zaak afgesloten als het onontvankelijk wordt verklaard of de klacht wordt ingetrokken, maar in 92 gevallen werd effectief een medisch ongeval vastgesteld. Het gaat dan vooral om zaken tegen zorgverleners uit de orthopedie, algemene chirurgie en neurochirurgie. Enkel als de aard van het ongeval boven de ernstgraad ligt, heeft de patiënt recht op een schadevergoeding. Dat was het geval in 29 zaken mét en 16 zonder aansprakelijkheid. Indien de schadevergoeding niet op de zorgverlener of zijn verzekeraar kan worden verhaald en eens een precies bedrag is bepaald, komt het FMO tussenbeide. Concreet betaalde het FMO in 2015 twaalf vergoedingen uit in elf zaken. In totaal goed voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro. Het pijnpunt van het FMO blijft de enorme behandelingsachterstand, "ondanks de aanhoudende inspanningen van het team". De redenen daarvoor zijn de "naweeën van de beginjaren" - moeilijkheden bij de start en de late publicatie van de de koninklijke besluiten over het FMO -, "nieuwe begrippen in de wetgeving die een grondige studie vereisten" en de "bewuste keuze voor voorzichtige en grondige analyses".