Saeys polste onder meer naar welk zorgpersoneel deze ondersteuning ontvangt en hoe die ondersteuning er concreet uitziet. De steun blijkt zich in eerste instantie te richten naar woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap.

Mobiele therapieteams trekken voortaan door Vlaanderen om zorgpersoneel van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap bij te staan. De steun van de CGG richt zich vooral naar residentiële organisaties die kampen met een hoog aantal covid-19-besmettingen bij hun cliënten, hoge personeelsuitval en eventueel ook een hoog aantal overlijdens.

De psychologische ondersteuning is beschikbaar voor het zorgpersoneel, maar ook voor alle andere personeelsleden in de centra (administratieve en ondersteunende functies). Eerder gemaakte kosten voor ondersteuning die de voorzieningen op eigen initiatief hebben ingeschakeld, zullen echter niet gefinancierd worden met terugwerkende kracht.

De CGG werken samen met de vraag- en aanbodcoördinatoren van de schakelzorgcentra om te bepalen welke organisaties gecontacteerd dienen te worden. Sinds 1 juli wordt hiervoor ook samengewerkt met de zorgraden van de eerstelijnszones. De CGG zullen de noden van de voorzieningen bekijken en afhankelijk daarvan bepalen hoeveel dagen ondersteuning elke voorziening krijgt.

De CGG zetten gespecialiseerde therapeuten in om in dit aanbod te voorzien. Het gaat voornamelijk over personeel dat reeds werkzaam was in het CGG. De tijdelijke middelen geven de ruimte om reeds aangeworven (deeltijdse) therapeuten tijdelijk extra uren te laten opnemen.

Saeys polste onder meer naar welk zorgpersoneel deze ondersteuning ontvangt en hoe die ondersteuning er concreet uitziet. De steun blijkt zich in eerste instantie te richten naar woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap.Mobiele therapieteams trekken voortaan door Vlaanderen om zorgpersoneel van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap bij te staan. De steun van de CGG richt zich vooral naar residentiële organisaties die kampen met een hoog aantal covid-19-besmettingen bij hun cliënten, hoge personeelsuitval en eventueel ook een hoog aantal overlijdens.De psychologische ondersteuning is beschikbaar voor het zorgpersoneel, maar ook voor alle andere personeelsleden in de centra (administratieve en ondersteunende functies). Eerder gemaakte kosten voor ondersteuning die de voorzieningen op eigen initiatief hebben ingeschakeld, zullen echter niet gefinancierd worden met terugwerkende kracht.De CGG werken samen met de vraag- en aanbodcoördinatoren van de schakelzorgcentra om te bepalen welke organisaties gecontacteerd dienen te worden. Sinds 1 juli wordt hiervoor ook samengewerkt met de zorgraden van de eerstelijnszones. De CGG zullen de noden van de voorzieningen bekijken en afhankelijk daarvan bepalen hoeveel dagen ondersteuning elke voorziening krijgt.De CGG zetten gespecialiseerde therapeuten in om in dit aanbod te voorzien. Het gaat voornamelijk over personeel dat reeds werkzaam was in het CGG. De tijdelijke middelen geven de ruimte om reeds aangeworven (deeltijdse) therapeuten tijdelijk extra uren te laten opnemen.