"We moeten de consumenten niet voor de gek houden. Tabaksproducten moeten eruitzien en smaken als tabaksproducten. Dit voorstel zorgt ervoor dat aantrekkelijke verpakkingen en aroma's niet als marketingstrategie worden gebruikt", zo kondigde eurocommissaris voor Gezondheid Tonio Borg de nieuwe voorstellen aan.

Borg wil dat 75 procent van de voor- en achterkant van verpakkingen bestaat uit gezondheidswaarschuwingen, in een combinatie van tekst en beeld. Waarschuwingen moeten ook minstens de helft van de zijkanten beslaan. De als misleidend ervaren gegevens over teer, nicotine en koolmonoxide worden vervangen door een melding op de zijkant dat tabaksrook meer dan 70 kankerverwekkende stoffen bevat.

Zo zou op een sigarettenpakje nog slechts 30 procent ruimte overblijven voor de 'branding' van het merk. De algemene invoering van neutrale sigarettenpakjes, zoals in Australië is beslist, is niet weerhouden in de plannen van Borg. De eurocommissaris biedt lidstaten wel de mogelijkheid om binnen de landsgrenzen die merkloze, witte verpakkingen in te voeren. Ze moeten die beslissing wel motiveren bij de Commissie.

In Australië heeft het hooggerechtshof deze zomer zijn fiat gegeven voor het besluit van de regering. De zaak is intussen ook aangekaart bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Een oordeel ten gunste van de regering in Canberra zou volgens Borg ondersteuning kunnen bieden voor Groot-Brittannië en andere lidstaten waar nagedacht wordt over neutrale verpakkingen.

Borg wil ook de opkomst van mentholsigaretten en andere producten met zogenaamde "kenmerkende" smaken een halt toeroepen. In kleine hoeveelheden kunnen menthol of fruitsmaken nog steeds gebruikt worden in sigaretten, maar niet langer in hoeveelheden die ervoor zorgen dat het product een smaak krijgt die zich onderscheidt van gewone tabaksproducten.

Het verbod moet de aantrekkingskracht van sigaretten op de jeugd afremmen. Jongeren weerhouden van roken beschouwt Borg als de belangrijkste doelstelling van de herziening van de regels. De eurocommissaris wijst erop dat 70 procent van de rokers op minderjarige leeftijd

met roken begint. Om die reden zijn de regels voor sigaren en pijptabak niet zo streng. Op die producten moet bijvoorbeeld geen afbeelding aangebracht worden.

De herziening van de tabaksrichtlijn is het werk van Borg's voorganger John Dalli. Die verliet enkele maanden geleden de Commissie nadat de Europese antifraudedienst Olaf aanwijzingen had gevonden dat hij op de hoogte was van een poging van een bevriend zakenman om een Zweeds tabaksbedrijf geld te vragen in ruil voor beïnvloeding van de regelgeving over snus.

De specifieke Zweedse situatie verandert uiteindelijk niet. Het Scandinavische land behoudt zijn bij de toetredingsonderhandelingen bedongen uitzondering op het Europese verbod op snus. Andere rookloze tabaksproducten moeten gezondheidswaarschuwingen bevatten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor elektronische sigaretten en andere producten met een nicotinegehalte onder een bepaalde maximumwaarde.

Het voorstel, dat ook maatregelen tegen illegale handel bevat, moet nu behandeld worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Borg hoopt dat beide wetgevende partijen het tegen midden 2014 eens raken over de nieuwe regels. Die zouden dan in 2015 of ten laatste 2016 in werking kunnen treden.

In Europa overlijden elk jaar 700.000 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Volgens conservatieve schattingen belopen de gezondheidsuitgaven in Europa voor de behandeling van aan roken toegedichte ziektes zo'n 25 miljard euro per jaar. Roken zorgt daarnaast voor acht miljard euro productiviteitsverlies per jaar.

"We moeten de consumenten niet voor de gek houden. Tabaksproducten moeten eruitzien en smaken als tabaksproducten. Dit voorstel zorgt ervoor dat aantrekkelijke verpakkingen en aroma's niet als marketingstrategie worden gebruikt", zo kondigde eurocommissaris voor Gezondheid Tonio Borg de nieuwe voorstellen aan. Borg wil dat 75 procent van de voor- en achterkant van verpakkingen bestaat uit gezondheidswaarschuwingen, in een combinatie van tekst en beeld. Waarschuwingen moeten ook minstens de helft van de zijkanten beslaan. De als misleidend ervaren gegevens over teer, nicotine en koolmonoxide worden vervangen door een melding op de zijkant dat tabaksrook meer dan 70 kankerverwekkende stoffen bevat. Zo zou op een sigarettenpakje nog slechts 30 procent ruimte overblijven voor de 'branding' van het merk. De algemene invoering van neutrale sigarettenpakjes, zoals in Australië is beslist, is niet weerhouden in de plannen van Borg. De eurocommissaris biedt lidstaten wel de mogelijkheid om binnen de landsgrenzen die merkloze, witte verpakkingen in te voeren. Ze moeten die beslissing wel motiveren bij de Commissie. In Australië heeft het hooggerechtshof deze zomer zijn fiat gegeven voor het besluit van de regering. De zaak is intussen ook aangekaart bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Een oordeel ten gunste van de regering in Canberra zou volgens Borg ondersteuning kunnen bieden voor Groot-Brittannië en andere lidstaten waar nagedacht wordt over neutrale verpakkingen. Borg wil ook de opkomst van mentholsigaretten en andere producten met zogenaamde "kenmerkende" smaken een halt toeroepen. In kleine hoeveelheden kunnen menthol of fruitsmaken nog steeds gebruikt worden in sigaretten, maar niet langer in hoeveelheden die ervoor zorgen dat het product een smaak krijgt die zich onderscheidt van gewone tabaksproducten. Het verbod moet de aantrekkingskracht van sigaretten op de jeugd afremmen. Jongeren weerhouden van roken beschouwt Borg als de belangrijkste doelstelling van de herziening van de regels. De eurocommissaris wijst erop dat 70 procent van de rokers op minderjarige leeftijdmet roken begint. Om die reden zijn de regels voor sigaren en pijptabak niet zo streng. Op die producten moet bijvoorbeeld geen afbeelding aangebracht worden. De herziening van de tabaksrichtlijn is het werk van Borg's voorganger John Dalli. Die verliet enkele maanden geleden de Commissie nadat de Europese antifraudedienst Olaf aanwijzingen had gevonden dat hij op de hoogte was van een poging van een bevriend zakenman om een Zweeds tabaksbedrijf geld te vragen in ruil voor beïnvloeding van de regelgeving over snus. De specifieke Zweedse situatie verandert uiteindelijk niet. Het Scandinavische land behoudt zijn bij de toetredingsonderhandelingen bedongen uitzondering op het Europese verbod op snus. Andere rookloze tabaksproducten moeten gezondheidswaarschuwingen bevatten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor elektronische sigaretten en andere producten met een nicotinegehalte onder een bepaalde maximumwaarde. Het voorstel, dat ook maatregelen tegen illegale handel bevat, moet nu behandeld worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Borg hoopt dat beide wetgevende partijen het tegen midden 2014 eens raken over de nieuwe regels. Die zouden dan in 2015 of ten laatste 2016 in werking kunnen treden. In Europa overlijden elk jaar 700.000 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Volgens conservatieve schattingen belopen de gezondheidsuitgaven in Europa voor de behandeling van aan roken toegedichte ziektes zo'n 25 miljard euro per jaar. Roken zorgt daarnaast voor acht miljard euro productiviteitsverlies per jaar.