Sinds 2011 is de FOD Volksgezondheid bezig met het uitvoeren van de wet Colla voor de 4 niet-conventionele praktijken: de homeopathie, de osteopathie, de chiropraxie en de acupunctuur. Na 3 jaar onderhandelen met de faculteiten geneeskunde en de beroepsbeoefenaars is het eerste koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie gepubliceerd.

Vanaf 22 mei 2014 moeten homeopaten zich bij de Minister van Volksgezondheid laten registreren om de titel van homeopaat te mogen dragen. Deze registratie regelt de toegang tot de titel van homeopaat en patiënten krijgen een garantie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Wie mag homeopathie beoefenen?

De uitoefening van de homeopathie wordt enkel aan artsen, tandartsen en vroedvrouwen voorbehouden. De homeopaat kan de homeopathie enkel als aanvulling op zijn gezondheidszorgberoep en binnen de perken van zijn bevoegdheid uitoefenen. De titel van homeopaat zal dus altijd de titel van de basisopleiding van de beoefenaar aanvullen.

De homeopaat zal moeten beschikken over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs:

  • voor een arts gaat het om 400 uren theoretische vorming en 200 uren stage bij een geregistreerde arts-homeopaat
  • voor een tandarts gaat het om 150 uren theoretische vorming en 50 uren stage bij een geregistreerde tandarts-homeopaat
  • voor een voedvrouw gaat het om 50 uren theoretische vorming en 50 uren stage bij een geregistreerde vroedvrouw-homeopaat

Er zijn ook overgangsmaatregelen voor de erkende gezondheidsbeoefenaars die niet aan de voorwaarden voldoen. Zij moeten een minimumopleiding van bachelor (voor een gezondheidszorgberoep) hebben en een opleiding homeopathie volgen of gevolgd hebben op 22 mei 2014. Bij de registratieaanvraag moeten ze het bewijs leveren dat ze minimum 150 uren over niet-homeopathische farmacologie en klinisch onderzoek van de patiënt gevolgd hebben.

Wie homeopathie wil lijven beoefenen moet tussen 22 mei en 11 november 2014.

Sinds 2011 is de FOD Volksgezondheid bezig met het uitvoeren van de wet Colla voor de 4 niet-conventionele praktijken: de homeopathie, de osteopathie, de chiropraxie en de acupunctuur. Na 3 jaar onderhandelen met de faculteiten geneeskunde en de beroepsbeoefenaars is het eerste koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie gepubliceerd.Vanaf 22 mei 2014 moeten homeopaten zich bij de Minister van Volksgezondheid laten registreren om de titel van homeopaat te mogen dragen. Deze registratie regelt de toegang tot de titel van homeopaat en patiënten krijgen een garantie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.De uitoefening van de homeopathie wordt enkel aan artsen, tandartsen en vroedvrouwen voorbehouden. De homeopaat kan de homeopathie enkel als aanvulling op zijn gezondheidszorgberoep en binnen de perken van zijn bevoegdheid uitoefenen. De titel van homeopaat zal dus altijd de titel van de basisopleiding van de beoefenaar aanvullen.De homeopaat zal moeten beschikken over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs:Er zijn ook overgangsmaatregelen voor de erkende gezondheidsbeoefenaars die niet aan de voorwaarden voldoen. Zij moeten een minimumopleiding van bachelor (voor een gezondheidszorgberoep) hebben en een opleiding homeopathie volgen of gevolgd hebben op 22 mei 2014. Bij de registratieaanvraag moeten ze het bewijs leveren dat ze minimum 150 uren over niet-homeopathische farmacologie en klinisch onderzoek van de patiënt gevolgd hebben.Wie homeopathie wil lijven beoefenen moet tussen 22 mei en 11 november 2014.