Adopttè krijgt tegenwoordig wat tegenwind. Er gaan zelfs stemmen op om interlandelijke adoptie volledig af te schaffen omdat de ontworteling van de kinderen niet te onderschatten is. Feit is dat er nu al veel minder kinderen geadopteerd worden dan vijf jaar geleden (201 in 2015 tegenover 466 in 2010) en dat adoptieouders heel streng worden gescreend. "Er worden altijd ouders gezocht voor kinderen en niet omgekeerd", zo stelt Inge Demol van Steunpunt Adoptie het. En die adoptieouders worden voorbereid om heel open om te gaan met het kind en zijn afkomst. Maar ook de grootouders hadden misschien bepaalde ideeën over welk gezin zij graag gewild hadden voor hun kind. Ook zij moeten wennen aan de idee dat ze adoptiekleinkinderen zullen krijgen. "Het is belangrijk dat ze erbij betrokken worden zodat iedereen er op dezelfde manier mee omgaat."
...