Heel wat artsen zijn de voorbije maanden al overgeschakeld op het digitaal versturen van voorschriften naar de apotheker via de beveiligde toepassing Recip-e. Elektronisch voorschrijven was toen een mogelijkheid. Nu is het verplicht. Apothekers hoeven zich dus niet langer bezig te houden met het ontcijferen van het niet altijd even leesbare handschrift van de arts.

De voorbije jaren rolde minister De Block het gebruik van het elektronisch voorschrift uit. Dat gebeurde stapsgewijs, rekening houdend met de leeftijd van artsen en de software-aanpassingen die nodig waren. Sinds 1 januari 2020 is het gebruik van het elektronisch voorschrift verplicht. Minister De Block: "De cijfers tonen dat zeer veel artsen en apothekers niet op die deadline hebben gewacht. Zij gebruiken het elektronisch voorschrift nu al, in het belang van hun patiënten."

Hoe gaat het praktisch?

Bij een elektronisch voorschrift krijg je als patiënt een papiertje met een barcode mee, het 'bewijsvan elektronisch voorschrift'. Door die code te scannen, kan de apotheker het voorschrift ophalen uit het systeem. Neem zodra je dit papiertje krijgt met je smartphone een foto. Locht je het verliezen, kan kan de apotheker aan de hand van de code die erop vermeld staat het voorschrift nog ophalen.

Op termijn zal ook dat papiertje verdwijnen en wordt het volledige proces papierloos. De apotheker zal je voorschriften dan ophalen via je eID. Daarvoor wordt gemikt op de tweede helft van volgend jaar.

Op mijngezondheid.belgie.be kun je je openstaande voorschriften bekijken én zelfs doorklikken naar de bijsluiters, handig! Eenmaal je medicatie is afgehaald, verdwijnt het voorschrift uit deze lijst. Ook je apotheker kan vanaf dan het voorschrift niet meer ophalen.

Hoe lang blijft een voorschrift geldig?

Sinds 1 november is een voorschrift nog slechts 3 maanden uitvoerbaar. Voorheen kon je met een voorschrift zelfs jaren later je medicatie nog ophalen. Het werd echter slechts terugbetaald als je dit binnen de drie maanden na voorschrijven deed. Dat onderscheid is nu verdwenen. Drie maanden is de regel! Nadien mag de apotheker voorschriftgebonden medicatie niet meer afleveren.

Artsen kunnen deze termijn zelf verkorten of verlengen (tot maximaal 1 jaar). Op die manier wordt vermeden dat een patiënt de voorgeschreven medicatie pas weken of maanden later gaat halen en aan zelfmedicatie gaat doen. De uiterste datum van geldigheid wordt voortaan duidelijk vermeld op het voorschrift of bewijs van voorschrift. Na die datum zal je de medicatie niet meer kunnen halen bij de apotheker.

Uitzonderingen op het digitale voorschrift

  • De papieren voorschriften die werden opgesteld voor 1 januari 2020 blijven wel nog de eerder vermelde periode van 3 maanden geldig.
  • Artsen die op 1 januari 2020 de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt, mogen verder blijven voorschrijven op papier.
  • Ook buiten de praktijk (bv. bij huisbezoeken, bezoek van een arts in een rusthuis,...) mag verder worden voorgeschreven op papier.
  • De derde uitzondering luidt: in geval van overmacht.

Vanaf 1 februari 2020: enkel nieuw model van voorschrift geldig

De overgangsperiode van 3 maanden na de invoering van een nieuw model van voorschrift op 1 november 2019 loopt nu zaterdag af. Dat betekent dat voorschriften die vanaf dan nog gemaakt worden op het oude model niet meer geldig zijn voor terugbetaling.

Sinds 1 november 2019 is de nieuwe geldigheidsperiode voor voorschriften van kracht. Dat ging gepaard met een nieuw model van voorschrift dat aangepast is aan die nieuwe regels. De periode waarbinnen de apotheker een geneesmiddel aan de patiënt kan afleveren en de periode waarin dit geneesmiddel wordt vergoed, zijn nu vereenvoudigd en afgestemd. De vervaldatum wordt hierop duidelijk aangegeven.

2 manieren om het nieuwe model te herkennen

Of jouw voorschrift wel degelijk opgemaakt is op het vanaf nu enige geldige document, kan je aan twee dingen zien:

  • Het voorschrift draagt onderaa de vermelding VAN TOEPASSING VANAF 1 NOVEMBER 2019
  • Rechts onderaan is een vakje voorzien met de vermelding "Einddatum van de uitvoerbaarheid". Dat laatste is ook te vinden op het "bewijs van elektronisch voorschrift", het papieren document dat de voorschrijver afdrukt wanneer hij elektronisch voorschrijft met behulp van zijn computer en de eGezondheidsdienst Recip-e.

Heel wat artsen zijn de voorbije maanden al overgeschakeld op het digitaal versturen van voorschriften naar de apotheker via de beveiligde toepassing Recip-e. Elektronisch voorschrijven was toen een mogelijkheid. Nu is het verplicht. Apothekers hoeven zich dus niet langer bezig te houden met het ontcijferen van het niet altijd even leesbare handschrift van de arts.De voorbije jaren rolde minister De Block het gebruik van het elektronisch voorschrift uit. Dat gebeurde stapsgewijs, rekening houdend met de leeftijd van artsen en de software-aanpassingen die nodig waren. Sinds 1 januari 2020 is het gebruik van het elektronisch voorschrift verplicht. Minister De Block: "De cijfers tonen dat zeer veel artsen en apothekers niet op die deadline hebben gewacht. Zij gebruiken het elektronisch voorschrift nu al, in het belang van hun patiënten." Bij een elektronisch voorschrift krijg je als patiënt een papiertje met een barcode mee, het 'bewijsvan elektronisch voorschrift'. Door die code te scannen, kan de apotheker het voorschrift ophalen uit het systeem. Neem zodra je dit papiertje krijgt met je smartphone een foto. Locht je het verliezen, kan kan de apotheker aan de hand van de code die erop vermeld staat het voorschrift nog ophalen.Op termijn zal ook dat papiertje verdwijnen en wordt het volledige proces papierloos. De apotheker zal je voorschriften dan ophalen via je eID. Daarvoor wordt gemikt op de tweede helft van volgend jaar.Op mijngezondheid.belgie.be kun je je openstaande voorschriften bekijken én zelfs doorklikken naar de bijsluiters, handig! Eenmaal je medicatie is afgehaald, verdwijnt het voorschrift uit deze lijst. Ook je apotheker kan vanaf dan het voorschrift niet meer ophalen.Sinds 1 november is een voorschrift nog slechts 3 maanden uitvoerbaar. Voorheen kon je met een voorschrift zelfs jaren later je medicatie nog ophalen. Het werd echter slechts terugbetaald als je dit binnen de drie maanden na voorschrijven deed. Dat onderscheid is nu verdwenen. Drie maanden is de regel! Nadien mag de apotheker voorschriftgebonden medicatie niet meer afleveren.Artsen kunnen deze termijn zelf verkorten of verlengen (tot maximaal 1 jaar). Op die manier wordt vermeden dat een patiënt de voorgeschreven medicatie pas weken of maanden later gaat halen en aan zelfmedicatie gaat doen. De uiterste datum van geldigheid wordt voortaan duidelijk vermeld op het voorschrift of bewijs van voorschrift. Na die datum zal je de medicatie niet meer kunnen halen bij de apotheker.