De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vraagt dat de overheid maatregelen neemt om het recht op duidelijke informatie te garanderen voor anderstalige patiënten, zoals voorzien in de wet op de patiëntenrechten.

Sinds september 2001 levert de Vlaamse tolkentelefoon gratis telefonische tolkenhulp aan diverse voorzieningen, met subsidies van de Vlaamse minister van Inburgering. Op 15 juni besliste de Vlaamse regering over een nieuwe regeling voor de subsidiëring van de centrale telefonische tolkhulpverlening. Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw, ontvangt vanaf 1 januari 2013 een structurele financiering voor de algemene werkingskosten, infrastructuur, coördinatie en matching. Voor de specifieke werkingskosten (de vergoeding van de tolken en de telefoonkost van de gesprekken) zal een gebruikersvergoeding worden ingevoerd.

Voor de deelsectoren welzijn, onderwijs, tewerkstelling en inburgering zal een budget worden voorzien om die kost te ondervangen, maar voor de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, huisartsen, psychiatrische centra, enz.) is dat niet het geval, aldus de VLK. Zij zullen vanaf 1 januari 2013 zelf een gebruikersvergoeding moeten betalen indien ze van de dienstverlening gebruik willen maken.

In 2011 waren er 2.914 oproepen vanuit de sector gezondheid, waarvan 43 pct van huisartsen en wijkgezondheidscentra. "De invoering van de gebruikersvergoeding dreigt er toe te leiden dat ondersteuning door sociaal tolken en vertalers nog minder toegankelijk wordt voor de eerste lijn, of dat huisartsen de kosten zullen doorrekenen aan de patiënt", vreest de VLK.

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vraagt dat de overheid maatregelen neemt om het recht op duidelijke informatie te garanderen voor anderstalige patiënten, zoals voorzien in de wet op de patiëntenrechten. Sinds september 2001 levert de Vlaamse tolkentelefoon gratis telefonische tolkenhulp aan diverse voorzieningen, met subsidies van de Vlaamse minister van Inburgering. Op 15 juni besliste de Vlaamse regering over een nieuwe regeling voor de subsidiëring van de centrale telefonische tolkhulpverlening. Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw, ontvangt vanaf 1 januari 2013 een structurele financiering voor de algemene werkingskosten, infrastructuur, coördinatie en matching. Voor de specifieke werkingskosten (de vergoeding van de tolken en de telefoonkost van de gesprekken) zal een gebruikersvergoeding worden ingevoerd. Voor de deelsectoren welzijn, onderwijs, tewerkstelling en inburgering zal een budget worden voorzien om die kost te ondervangen, maar voor de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, huisartsen, psychiatrische centra, enz.) is dat niet het geval, aldus de VLK. Zij zullen vanaf 1 januari 2013 zelf een gebruikersvergoeding moeten betalen indien ze van de dienstverlening gebruik willen maken. In 2011 waren er 2.914 oproepen vanuit de sector gezondheid, waarvan 43 pct van huisartsen en wijkgezondheidscentra. "De invoering van de gebruikersvergoeding dreigt er toe te leiden dat ondersteuning door sociaal tolken en vertalers nog minder toegankelijk wordt voor de eerste lijn, of dat huisartsen de kosten zullen doorrekenen aan de patiënt", vreest de VLK.