In Vlaanderen bieden 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) professionele begeleiding en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld door psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.
Tot nog toe hanteren de CGG verschillende tarieven. Na een kritische audit van het Rekenhof en overleg met de sector komt er nu een uniform tarief van 11 euro per uur. Urgentiezorg en een eerste consultatie blijven wel gratis.
Minister Vandeurzen wijst op het belang van een duidelijk en transparant tarievensysteem. "Zo is de patiënt voor hij zijn behandeling start, op de hoogte van wat hij moet betalen", klinkt het.
Er zijn wel enkele uitzonderingen op de 11 euro. Zo moeten bijvoorbeeld patiënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invalideitsregelgeving of personen in budgetbegeleiding, betalen een verminderd tarief van 4 euro per gesprek. Het gaat louter om niet-medische consultaties. Een consultatie bij een psychiater valt niet onder de regeling.
Bedoeling is dat elke CGG de hoogte van de bijdrage zichtbaar uithangt in de wachtruimte.
De beslissing treedt in het voorjaar van 2013 in werking, zes maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Na twee jaar volgt een evaluatie.

In Vlaanderen bieden 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) professionele begeleiding en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld door psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Tot nog toe hanteren de CGG verschillende tarieven. Na een kritische audit van het Rekenhof en overleg met de sector komt er nu een uniform tarief van 11 euro per uur. Urgentiezorg en een eerste consultatie blijven wel gratis. Minister Vandeurzen wijst op het belang van een duidelijk en transparant tarievensysteem. "Zo is de patiënt voor hij zijn behandeling start, op de hoogte van wat hij moet betalen", klinkt het.Er zijn wel enkele uitzonderingen op de 11 euro. Zo moeten bijvoorbeeld patiënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invalideitsregelgeving of personen in budgetbegeleiding, betalen een verminderd tarief van 4 euro per gesprek. Het gaat louter om niet-medische consultaties. Een consultatie bij een psychiater valt niet onder de regeling. Bedoeling is dat elke CGG de hoogte van de bijdrage zichtbaar uithangt in de wachtruimte. De beslissing treedt in het voorjaar van 2013 in werking, zes maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Na twee jaar volgt een evaluatie.