De Vlaamse Gezondheidsenquête 2013 leerde dat 28 procent van wie ouder is dan 15 jaar aangeeft slecht te slapen. Dat cijfer ligt hoger bij vrouwen (32 pct) dan bij mannen (24 pct). Hoe ouder, hoe meer slaapproblemen. Bij de 15 tot 24-jarigen gaat het om 26 procent, bij de 75-plussers is dat 37 procent. Het slaapprobleem is ook groter geworden. In 2001 zei 20 procent van de respondenten met slaapproblemen te kampen, in 2013 was dit gestegen tot 28 procent.

Om de slaapproblemen te lijf te gaan, grijpen Vlamingen gretig naar slaapmiddelen. Van de 2.400 CM-leden die de enquête invulden, heeft 17 procent in de vier weken voor de enquête een slaapmiddel gebruikt. Het gebruik is hoger bij vrouwen (20 pct) dan bij mannen (13 pct). Jongeren slikken minder dan ouderen. Bij de 18- tot 29-jarigen gebruikt 8 procent een slaapmiddel, bij 70-plussers is dat 32 procent.

De meest gebruikte slaapmiddelen bij de respondenten zijn die met zolpidem als actief bestanddeel (bijvoorbeeld Stilnoct). Daarna volgen lormetazepam (Loramet, Noctamid) en lorazepam (Serenase, Temesta). Nochthans hebben slaapmiddelen enkel zin in zeer ernstige gevallen of voor acute situaties. Bovendien leidt langdurig gebruik alleen maar tot meer problemen omdat na verloop van tijd gewenning optreedt.

De Vlaamse Gezondheidsenquête 2013 leerde dat 28 procent van wie ouder is dan 15 jaar aangeeft slecht te slapen. Dat cijfer ligt hoger bij vrouwen (32 pct) dan bij mannen (24 pct). Hoe ouder, hoe meer slaapproblemen. Bij de 15 tot 24-jarigen gaat het om 26 procent, bij de 75-plussers is dat 37 procent. Het slaapprobleem is ook groter geworden. In 2001 zei 20 procent van de respondenten met slaapproblemen te kampen, in 2013 was dit gestegen tot 28 procent. Om de slaapproblemen te lijf te gaan, grijpen Vlamingen gretig naar slaapmiddelen. Van de 2.400 CM-leden die de enquête invulden, heeft 17 procent in de vier weken voor de enquête een slaapmiddel gebruikt. Het gebruik is hoger bij vrouwen (20 pct) dan bij mannen (13 pct). Jongeren slikken minder dan ouderen. Bij de 18- tot 29-jarigen gebruikt 8 procent een slaapmiddel, bij 70-plussers is dat 32 procent. De meest gebruikte slaapmiddelen bij de respondenten zijn die met zolpidem als actief bestanddeel (bijvoorbeeld Stilnoct). Daarna volgen lormetazepam (Loramet, Noctamid) en lorazepam (Serenase, Temesta). Nochthans hebben slaapmiddelen enkel zin in zeer ernstige gevallen of voor acute situaties. Bovendien leidt langdurig gebruik alleen maar tot meer problemen omdat na verloop van tijd gewenning optreedt.