Tussen februari en mei 2011 beantwoordden 7193 Belgische vrouwen, die een huisarts opzochten, een gevalideerde vragenlijst. Daaruit bleek dat 33,9 pct blaascontroleproblemen vertoonde. Eén op zes vrouwen ondervond "gemiddeld" tot "zeer veel" hinder. Bovendien bleken vrouwen tien jaar eerder dan aangenomen met het probleem geconfronteerd te worden.

"Hoewel vaak wordt aangenomen dat incontinentie het meest belangrijke urologische symptoom is van blaascontroleproblemen, bleek dat een groot aantal van deze vrouwen geen incontinentie vertoonde, " aldus professor Dirk De Ridder (KULeuven).

Blaascontroleproblemen kunnen in twee groepen onderverdeeld worden, inspannings- of stressincontinentie of een overactieve blaas (OAB), waarbij een plasdrang optreedt nog voor de blaas volledig gevuld is. "De oorzaak van een OAB is niet altijd duidelijk. Sommige medicijnen en bepaalde neurologische aandoeningen, maar ook niet-neurologische aandoeningen zoals urineweginfecties of blaasstenen, kunnen aan de oorzaak liggen."

Blaascontroleproblemen hebben een grote invloed op de levenskwaliteit. "Ze zorgen onder meer voor schaamte, angst, depressie of spanningen en hebben een invloed op seksualiteitsbeleving, werk, relaties of lichamelijke activiteit."

De Belgische Associatie van Urologen adviseert vrouwen om het probleem, dikwijls taboe, met de huisarts te bespreken. Huisartsen worden overigens opgeroepen tot een pro-actievere houding tegenover het probleem. Een aanpassing van de levensstijl, bekkenbodemspier- of blaastraining en geneesmiddelen kunnen mogelijke behandelingsvormen zijn.

Tussen februari en mei 2011 beantwoordden 7193 Belgische vrouwen, die een huisarts opzochten, een gevalideerde vragenlijst. Daaruit bleek dat 33,9 pct blaascontroleproblemen vertoonde. Eén op zes vrouwen ondervond "gemiddeld" tot "zeer veel" hinder. Bovendien bleken vrouwen tien jaar eerder dan aangenomen met het probleem geconfronteerd te worden."Hoewel vaak wordt aangenomen dat incontinentie het meest belangrijke urologische symptoom is van blaascontroleproblemen, bleek dat een groot aantal van deze vrouwen geen incontinentie vertoonde, " aldus professor Dirk De Ridder (KULeuven). Blaascontroleproblemen kunnen in twee groepen onderverdeeld worden, inspannings- of stressincontinentie of een overactieve blaas (OAB), waarbij een plasdrang optreedt nog voor de blaas volledig gevuld is. "De oorzaak van een OAB is niet altijd duidelijk. Sommige medicijnen en bepaalde neurologische aandoeningen, maar ook niet-neurologische aandoeningen zoals urineweginfecties of blaasstenen, kunnen aan de oorzaak liggen."Blaascontroleproblemen hebben een grote invloed op de levenskwaliteit. "Ze zorgen onder meer voor schaamte, angst, depressie of spanningen en hebben een invloed op seksualiteitsbeleving, werk, relaties of lichamelijke activiteit."De Belgische Associatie van Urologen adviseert vrouwen om het probleem, dikwijls taboe, met de huisarts te bespreken. Huisartsen worden overigens opgeroepen tot een pro-actievere houding tegenover het probleem. Een aanpassing van de levensstijl, bekkenbodemspier- of blaastraining en geneesmiddelen kunnen mogelijke behandelingsvormen zijn.