Thuis werken (officieel telewerk) kan je op twee manieren. Je kan structureel thuiswerk doen, op vooraf vast afgesproken dagen en uren. De wettelijke basis is CAO nr.85 van de Nationale Arbeidsraad. Deze structurele vorm van thuis werken wordt opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met je werkgever, waarin onder meer je werkplek (je thuisadres of meer specifiek je bureau op het gelijkvloers), de momenten of periodes waarin je bereikbaar moet zijn en via welke middelen, en eventueel je werktijden staan.

Daarnaast is er het occasionele thuiswerk, bijvoorbeeld als er een staking wordt aangekondigd, of als je wasmachine wordt geleverd. Ook hier bestaat sinds 2017 een wettelijk kader voor, dankzij de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW). Als je werkgever het toestaat, kan je er gebruik van maken in situaties van overmacht (treinstaking, autopech) of om persoonlijke redenen. Je moet dit telewerk wel aanvragen (dat kan de dag zelf) en afspraken maken met je werkgever. Er is dus geen echte schriftelijke overeenkomst zoals hij het structurele thuiswerk, maar je kan bijvoorbeeld wel een mail voorleggen waarin je een dag thuiswerk aanvraagt aan je werkgever en jouw werkgever antwoordt dat het in orde is. Dit mailverkeer kan dan volstaan als bewijs van het thuiswerk voor de arbeidsongevallenverzekeraar.

Wat arbeidsongevallen betreft is het voor thuiswerkers niet zo gemakkelijk om aan te tonen dat het om een ongeval tijdens de werkuren gaat. De wet hielp tot voor kort enkel de structurele thuiswerkers, door volgend vermoeden in te bouwen: heb je een ongeval op je werkplek thuis, tijdens je werkuren, dan wordt vermoed dat het een arbeidsongeval is. Het moet dan wel gaan om de werkplek die in je telewerkovereenkomst wordt vermeld. En zijn je werkuren niet in die overeenkomst opgenomen, dan gelden de normale werkuren in je bedrijf. Je moet dan zelf geen bewijs meer leveren. Voor occasionele thuiswerkers is dit wettelijke vermoeden er pas in 2019 gekomen.

Let wel, de verzekeraar kan nog altijd voor een tegenbewijs zorgen!

Corona thuiswerk

Een ministerieel besluit verplicht bedrijven met niet essentiële activiteiten om hun werknemers te laten thuiswerken. Het gaat om een situatie van overmacht, de meeste werknemers hadden voordien geen schriftelijke overeenkomst. Het gaat hier dus over 'incidenteel' of occasioneel thuiswerk, al zit er eigenlijk ook wel iets structureels in, in die zin dat de meeste werknemers elke dag van thuis werken. Toch is dit 'structurele karakter' van het corona thuiswerk niet hetzelfde als de definitie van structureel thuiswerk uit de CAO 85.

Niet elk ongeval is een arbeidsongeval

Werk je op de eerste verdieping en val je van de trap als je naar het toilet gaat, schuif je van je bureaustoel, dan zal dit als een arbeidsongeval worden gezien. Maar verwond je je bij het gras afrijden tijdens je middagpauze of glijd je uit wanneer je je privé post uit je brievenbus gaat halen, dat is dit geen arbeidsongeval. Want ook bij thuiswerk geldt de regel dat het enkel om een arbeidsongeval gaat als je ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Thuis werken (officieel telewerk) kan je op twee manieren. Je kan structureel thuiswerk doen, op vooraf vast afgesproken dagen en uren. De wettelijke basis is CAO nr.85 van de Nationale Arbeidsraad. Deze structurele vorm van thuis werken wordt opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met je werkgever, waarin onder meer je werkplek (je thuisadres of meer specifiek je bureau op het gelijkvloers), de momenten of periodes waarin je bereikbaar moet zijn en via welke middelen, en eventueel je werktijden staan.Daarnaast is er het occasionele thuiswerk, bijvoorbeeld als er een staking wordt aangekondigd, of als je wasmachine wordt geleverd. Ook hier bestaat sinds 2017 een wettelijk kader voor, dankzij de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW). Als je werkgever het toestaat, kan je er gebruik van maken in situaties van overmacht (treinstaking, autopech) of om persoonlijke redenen. Je moet dit telewerk wel aanvragen (dat kan de dag zelf) en afspraken maken met je werkgever. Er is dus geen echte schriftelijke overeenkomst zoals hij het structurele thuiswerk, maar je kan bijvoorbeeld wel een mail voorleggen waarin je een dag thuiswerk aanvraagt aan je werkgever en jouw werkgever antwoordt dat het in orde is. Dit mailverkeer kan dan volstaan als bewijs van het thuiswerk voor de arbeidsongevallenverzekeraar.Wat arbeidsongevallen betreft is het voor thuiswerkers niet zo gemakkelijk om aan te tonen dat het om een ongeval tijdens de werkuren gaat. De wet hielp tot voor kort enkel de structurele thuiswerkers, door volgend vermoeden in te bouwen: heb je een ongeval op je werkplek thuis, tijdens je werkuren, dan wordt vermoed dat het een arbeidsongeval is. Het moet dan wel gaan om de werkplek die in je telewerkovereenkomst wordt vermeld. En zijn je werkuren niet in die overeenkomst opgenomen, dan gelden de normale werkuren in je bedrijf. Je moet dan zelf geen bewijs meer leveren. Voor occasionele thuiswerkers is dit wettelijke vermoeden er pas in 2019 gekomen.Let wel, de verzekeraar kan nog altijd voor een tegenbewijs zorgen!Een ministerieel besluit verplicht bedrijven met niet essentiële activiteiten om hun werknemers te laten thuiswerken. Het gaat om een situatie van overmacht, de meeste werknemers hadden voordien geen schriftelijke overeenkomst. Het gaat hier dus over 'incidenteel' of occasioneel thuiswerk, al zit er eigenlijk ook wel iets structureels in, in die zin dat de meeste werknemers elke dag van thuis werken. Toch is dit 'structurele karakter' van het corona thuiswerk niet hetzelfde als de definitie van structureel thuiswerk uit de CAO 85.Werk je op de eerste verdieping en val je van de trap als je naar het toilet gaat, schuif je van je bureaustoel, dan zal dit als een arbeidsongeval worden gezien. Maar verwond je je bij het gras afrijden tijdens je middagpauze of glijd je uit wanneer je je privé post uit je brievenbus gaat halen, dat is dit geen arbeidsongeval. Want ook bij thuiswerk geldt de regel dat het enkel om een arbeidsongeval gaat als je ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.