Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil zo volledig en toegankelijk mogelijke informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking stellen van de patiënten zodat zij er op een rationele en veilige manier mee zouden omspringen.

Na het online ter beschikking stellen van de bijsluiters en de samenvattingen van de kenmerken van elk geneesmiddel dat in België vergund en in de handel is, lanceert het FAGG nu de campagne: "Een geneesmiddel is geen snoepje!" om het grote publiek te sensibiliseren voor het goed gebruik van geneesmiddelen.

Deze nieuwe campagne wil aan de hand van twaalf tips het grote publiek bewust maken dat een geneesmiddel ondoeltreffend, ongeschikt of zelfs ronduit gevaarlijk kan zijn bij verkeerd gebruik, gebruik zonder advies van een arts of apotheker en wanneer de richtlijnen in de bijsluiter niet gerespecteerd worden.

Twaalf tips

 1. Raadpleeg uw arts en vraag raad aan uw apotheker
 2. Lees aandachtig de bijsluiter en de vermeldingen op de verpakking van een geneesmiddel
 3. Zorg ervoor dat het geneesmiddel dat u koopt vergund is door de bevoegde autoriteiten
 4. Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!
 5. Neem contact op met uw arts en/of apotheker indien er bijwerkingen optreden
 6. Een huis- of reisapotheek kan de plaats van een arts en/of apotheker niet innemen
 7. Ga na of een geneesmiddel een invloed kan hebben op uw rijvaardigheid
 8. Raadpleeg uw arts en/of apotheker alvorens u geneesmiddelen neemt als u zwanger bent of borstvoeding geeft
 9. Wees voorzichtig en waakzaam als u geneesmiddelen geeft aan kinderen
 10. Maak geen misbruik van geneesmiddelen
 11. Opgelet: alleen gebruiken indien nodig
 12. Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar

Verdere toelichting bij elk van deze tips vindt u op www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wil zo volledig en toegankelijk mogelijke informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking stellen van de patiënten zodat zij er op een rationele en veilige manier mee zouden omspringen.Na het online ter beschikking stellen van de bijsluiters en de samenvattingen van de kenmerken van elk geneesmiddel dat in België vergund en in de handel is, lanceert het FAGG nu de campagne: "Een geneesmiddel is geen snoepje!" om het grote publiek te sensibiliseren voor het goed gebruik van geneesmiddelen.Deze nieuwe campagne wil aan de hand van twaalf tips het grote publiek bewust maken dat een geneesmiddel ondoeltreffend, ongeschikt of zelfs ronduit gevaarlijk kan zijn bij verkeerd gebruik, gebruik zonder advies van een arts of apotheker en wanneer de richtlijnen in de bijsluiter niet gerespecteerd worden.Verdere toelichting bij elk van deze tips vindt u op www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be.