Bijna zeven jaar geleden gingen in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen van kracht voor muziek op publiek toegankelijke plaatsen. Voor cafés, fuiven of festivals gelden sindsdien drie geluidsniveaus met elk hun eigen regels. Caféuitbaters of fuiforganisatoren die met hun muziek onder 85 decibel blijven (gemeten over vijftien minuten) moeten geen maatregelen nemen voor gehoorbescherming. Wie tussen 85 en 95 decibel zit (eveneens over vijftien minuten), moet er onder meer voor zorgen dat het geluidsniveau permanent zichtbaar is voor de persoon aan de knoppen. Organisatoren die tot maximaal 100 decibel willen gaan (gemeten over zestig minuten), zijn onder meer verplicht om gratis oordopjes uit te delen. Geluidsniveaus boven de 100 dBA zijn op basis van de bestaande wetgeving verboden.

Geluidsnormen worden massaal overschreden

Onderzoek van CM Gezondheidsfonds en de Universiteit Gent toont aan dat heel wat organisatoren zich niet aan de afspraken houden. Bij metingen op 25 evenementen in de categorie 85 tot 95 decibel, bleken er 19 over de limiet te gaan te gaan. 5 evenementen scoorden zelfs hoger dan 100 decibel.

'Dat is minder onschuldig dan het lijkt', zegt professor Bart Vinck, audioloog aan de Universiteit Gent. 'Die normen zijn er niet voor niets. Worden ze overschreden, dan kan blijvende gehoorschade optreden. Meer zelfs, blootstelling aan lawaai levert gezondheidsrisico's op voor je hele lichaam. Wie dagelijks veel lawaai te slikken krijgt, kan last krijgen van stress, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en loopt zelfs risico op hartfalen.'

Jongeren dragen te weinig gehoorbescherming

Minstens even verontrustend is dat uit het onderzoek blijkt dat jongeren niet meteen wakker liggen van geluidsoverlast. De Universiteit Gent en CM bevroegen daarvoor 250 jongeren tussen 15 en 20 jaar. Vier op de vijf beschouwen lawaai niet als problematisch en vinden gehoorbescherming niet belangrijk. Meer dan negentig procent draagt zelfs geen gehoorbescherming. Nochtans geeft 65 procent van deze jongeren aan ooit al oorsuizen ervaren te hebben na blootstelling aan luide muziek.

'Er is niets mis mee dat jongeren muziek willen beleven, maar het is ontzettend belangrijk dat dat op een veilige manier gebeurt', reageert Griet Speeckaert. 'Je mag er niet van uitgaan dat het oorsuizen in je oor vanzelf zal overgaan. Te luide muziek kan blijvende schade veroorzaken. Daar moeten we blijven op hameren, niet alleen bij jongeren, maar ook bij hun ouders. Zij spelen een belangrijke rol in de sensibilisering.'

Organisatoren kennen de wet niet

Al start het uiteraard bij de organisatoren zelf. En ook daar is nog werk aan de winkel. Uit een bevraging bij bijna 200 van hen, blijkt dat de meerderheid de wetgeving niet kent. Ze weten niet wat het maximale geluidsniveau is voor hun evenement en kunnen nog minder zeggen welke maatregelen ze moeten nemen. 'Ze blijken wel bereid en zien het ook haalbaar om de regels toe te passen', vult Bart Vinck aan. 'Maar op het terrein is duidelijk nood aan meer informatie.'

Bijna zeven jaar geleden gingen in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen van kracht voor muziek op publiek toegankelijke plaatsen. Voor cafés, fuiven of festivals gelden sindsdien drie geluidsniveaus met elk hun eigen regels. Caféuitbaters of fuiforganisatoren die met hun muziek onder 85 decibel blijven (gemeten over vijftien minuten) moeten geen maatregelen nemen voor gehoorbescherming. Wie tussen 85 en 95 decibel zit (eveneens over vijftien minuten), moet er onder meer voor zorgen dat het geluidsniveau permanent zichtbaar is voor de persoon aan de knoppen. Organisatoren die tot maximaal 100 decibel willen gaan (gemeten over zestig minuten), zijn onder meer verplicht om gratis oordopjes uit te delen. Geluidsniveaus boven de 100 dBA zijn op basis van de bestaande wetgeving verboden. Onderzoek van CM Gezondheidsfonds en de Universiteit Gent toont aan dat heel wat organisatoren zich niet aan de afspraken houden. Bij metingen op 25 evenementen in de categorie 85 tot 95 decibel, bleken er 19 over de limiet te gaan te gaan. 5 evenementen scoorden zelfs hoger dan 100 decibel. 'Dat is minder onschuldig dan het lijkt', zegt professor Bart Vinck, audioloog aan de Universiteit Gent. 'Die normen zijn er niet voor niets. Worden ze overschreden, dan kan blijvende gehoorschade optreden. Meer zelfs, blootstelling aan lawaai levert gezondheidsrisico's op voor je hele lichaam. Wie dagelijks veel lawaai te slikken krijgt, kan last krijgen van stress, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en loopt zelfs risico op hartfalen.' Minstens even verontrustend is dat uit het onderzoek blijkt dat jongeren niet meteen wakker liggen van geluidsoverlast. De Universiteit Gent en CM bevroegen daarvoor 250 jongeren tussen 15 en 20 jaar. Vier op de vijf beschouwen lawaai niet als problematisch en vinden gehoorbescherming niet belangrijk. Meer dan negentig procent draagt zelfs geen gehoorbescherming. Nochtans geeft 65 procent van deze jongeren aan ooit al oorsuizen ervaren te hebben na blootstelling aan luide muziek. 'Er is niets mis mee dat jongeren muziek willen beleven, maar het is ontzettend belangrijk dat dat op een veilige manier gebeurt', reageert Griet Speeckaert. 'Je mag er niet van uitgaan dat het oorsuizen in je oor vanzelf zal overgaan. Te luide muziek kan blijvende schade veroorzaken. Daar moeten we blijven op hameren, niet alleen bij jongeren, maar ook bij hun ouders. Zij spelen een belangrijke rol in de sensibilisering.' Al start het uiteraard bij de organisatoren zelf. En ook daar is nog werk aan de winkel. Uit een bevraging bij bijna 200 van hen, blijkt dat de meerderheid de wetgeving niet kent. Ze weten niet wat het maximale geluidsniveau is voor hun evenement en kunnen nog minder zeggen welke maatregelen ze moeten nemen. 'Ze blijken wel bereid en zien het ook haalbaar om de regels toe te passen', vult Bart Vinck aan. 'Maar op het terrein is duidelijk nood aan meer informatie.'