Als nationaal Ebola-coördinator zal dr. Vlieghe vanaf nu de minister van Volksgezondheid adviseren. Daarnaast zal zij ook het Ebola coördinatieteam medisch en wetenschappelijk bijstaan en aansturen. Zij staat in voor de globale aanpak en zal een correcte informatiestroom naar professionals en publiek coördineren.

Dr. Erika Vlieghe: "Deze epidemie is een wereldwijde uitdaging. Het is het erg belangrijk dat we optimaal voorbereid zijn. Hiervoor is de afgelopen maanden overigens al een pak werk verzet. Ik vind het een eer deze taak op te nemen en ik kijk uit naar een intensieve en vruchtbare samenwerking met alle overheden en collega's."

Als nationaal Ebola-coördinator zal dr. Vlieghe vanaf nu de minister van Volksgezondheid adviseren. Daarnaast zal zij ook het Ebola coördinatieteam medisch en wetenschappelijk bijstaan en aansturen. Zij staat in voor de globale aanpak en zal een correcte informatiestroom naar professionals en publiek coördineren.Dr. Erika Vlieghe: "Deze epidemie is een wereldwijde uitdaging. Het is het erg belangrijk dat we optimaal voorbereid zijn. Hiervoor is de afgelopen maanden overigens al een pak werk verzet. Ik vind het een eer deze taak op te nemen en ik kijk uit naar een intensieve en vruchtbare samenwerking met alle overheden en collega's."