Naarmate de winter nadert, zullen ook de luchtweginfecties weer toenemen. Een (niet onschuldige) infecties die meer voorkomt bij jonge kinderen en 50-plussers, is een longontsteking. De meeste longontstekingen worden veroorzaakt door een bacterie. Hoe herken je de klachten en welke behandeling volgt?