Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Momenteel wordt iedereen vanaf 55 jaar tot en met 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om zich op dikkedarmkanker te laten testen. Met de uitbreiding van de doelgroep naar 55-jarigen midden 2017 werd er al een eerste stap gezet om het bevolkingsonderzoek uit te breiden. Dit jaar zetten we dus een nieuw stap door ook de 53- en 54-jarigen uit te nodigen."

Dit vrij recente bevolkingsonderzoek, gestart eind 2013, boekt reeds goede resultaten. In 2016 nam 54,5% van de doelgroep deel. Zo werden er in Vlaanderen maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan in de periode voor dit bevolkingsonderzoek gestart werd. Door die vroegtijdige opsporing worden de kankers voornamelijk in vroegtijdige stadia ontdekt. Zo vergroot de kans op genezing en is een zeer intensieve behandeling vaak niet nodig.

Dr. Patrick Martens: "Dikkedarmkanker is bij vrouwen en mannen in Vlaanderen, respectievelijk de tweede en derde meest voorkomende kanker. Deze kanker is eenvoudig vroegtijdig op te sporen. Screenen wordt aanbevolen vanaf 50 jaar. Door het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker ontvangen Vlamingen nu vanaf 55 jaar automatisch een uitnodiging met gratis stoelgangtest. We zijn verheugd dat we de doelgroep dit jaar opnieuw kunnen uitbreiden met de 53 en 54-jarigen. Dit gaat concreet over ongeveer 160.000 uitnodigingen die nog dit jaar verstuurd worden. Voor die leeftijd raden wij aan om via de huisartsen een stoelgangtest te laten uitvoeren."

Praktisch

Concreet krijgen alle 53- en 54-jarigen die in aanmerking komen (die dus geen test via huisarts hebben laten uitvoeren in de afgelopen twee jaar of een coloscopie hebben gehad in de afgelopen 10 jaar) dit jaar nog een uitnodiging. Meer informatie vind je op www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Patient Health Viewer

3.667.791 Vlamingen kunnen vanop hun eigen pc toegang krijgen tot hun gegevens over de bevolkingsonderzoeken. Daardoor kan elke Vlaming digitaal nagaan wanneer hij zich kan laten testen op kanker via een van de bevolkingsonderzoeken en wat de resultaten van vorige onderzoeken waren. Ze zijn te bekijken via de Patient Health Viewer, een gratis softwareprogramma van de ziekenfondsen. De gegevens worden gedeeld via Vitalink, het beveiligde systeem van de Vlaamse overheid waarmee (huis)artsen, apothekers en thuisverpleegkundigen gegevens over en met hun patiënt kunnen delen.

Met de Patient Health Viewer kan je je gegevens over de bevolkingsonderzoeken raadplegen, maar ook bijvoorbeeld vaccinatiegegevens kan je, als ze in Vitalink zijn opgenomen, met de viewer nakijken. Je ziet met de viewer ook welke zorgverleners op welk moment naar je gegevens gekeken hebben. Zo behoud je als patiënt de controle. Om gegevens te bekijken, moet je inloggen met je elektronische identiteitskaart.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Momenteel wordt iedereen vanaf 55 jaar tot en met 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om zich op dikkedarmkanker te laten testen. Met de uitbreiding van de doelgroep naar 55-jarigen midden 2017 werd er al een eerste stap gezet om het bevolkingsonderzoek uit te breiden. Dit jaar zetten we dus een nieuw stap door ook de 53- en 54-jarigen uit te nodigen."Dit vrij recente bevolkingsonderzoek, gestart eind 2013, boekt reeds goede resultaten. In 2016 nam 54,5% van de doelgroep deel. Zo werden er in Vlaanderen maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan in de periode voor dit bevolkingsonderzoek gestart werd. Door die vroegtijdige opsporing worden de kankers voornamelijk in vroegtijdige stadia ontdekt. Zo vergroot de kans op genezing en is een zeer intensieve behandeling vaak niet nodig.Dr. Patrick Martens: "Dikkedarmkanker is bij vrouwen en mannen in Vlaanderen, respectievelijk de tweede en derde meest voorkomende kanker. Deze kanker is eenvoudig vroegtijdig op te sporen. Screenen wordt aanbevolen vanaf 50 jaar. Door het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker ontvangen Vlamingen nu vanaf 55 jaar automatisch een uitnodiging met gratis stoelgangtest. We zijn verheugd dat we de doelgroep dit jaar opnieuw kunnen uitbreiden met de 53 en 54-jarigen. Dit gaat concreet over ongeveer 160.000 uitnodigingen die nog dit jaar verstuurd worden. Voor die leeftijd raden wij aan om via de huisartsen een stoelgangtest te laten uitvoeren."Concreet krijgen alle 53- en 54-jarigen die in aanmerking komen (die dus geen test via huisarts hebben laten uitvoeren in de afgelopen twee jaar of een coloscopie hebben gehad in de afgelopen 10 jaar) dit jaar nog een uitnodiging. Meer informatie vind je op www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.