Bijna één op vijf Belgen kreeg de afgelopen twaalf maanden te kampen met migraine (18%). Maar bijna 1 op 2 migrainelijders probeert een aanval voor zijn collega's te verbergen (48%). Bij mannen is dit zelfs 61%; bij vrouwen 41%. Een gelijkaardige vaststelling tekent zich af onder vrienden (44%) en binnen het gezin (35%). Ook onder vrienden verbergen mannen (57%) hun migraine vaker dan vrouwen (38%). Bart Vandersmissen, neuroloog aan het Erasmus Ziekenhuis te Brussel: "Migraine is een complexe ziekte. Patiënten gaan door hevige pijnepisodes die vaak tot drie dagen kunnen aanhouden. Doordat ze op het werk, in het gezin of onder vrienden vaak op onbegrip stuiten, dreigen ze in een sociaal isolement te geraken".

Waarom is migraine een taboe?

Het verbergen van een migraineaanval kent een aantal oorzaken. Bijna 4 op 10 (38%) patiënten brengt migraine niet ter sprake op het werk omdat ze denken dat collega's de aandoening niet begrijpen (38%) of omdat ze het gevoel hebben alleen maar te klagen (43%). Ook onder vrienden en binnen het gezin wordt eenzelfde patroon waargenomen. Migrainelijders hebben het gevoel te klagen als ze hun aandoening ter sprake brengen bij vrienden (23%) en familie (20%). 44% van de migrainelijders denkt dat familie of vrienden de aandoening niet begrijpen.
De recente bevraging leert dat 1 op 4 patiënten zich tijdens een aanval schuldig voelt ten opzichte van collega's (24%), vrienden (22%) en familie (26%). "Hallucinant", vindt Dr. Vandersmissen. "Dat patiënten hun aandoening proberen verbergen en zich schuldig voelen, wijst op een onbesproken taboe in onze maatschappij".


Online community

Naar aanleiding van de Week van de Migraine werd een online community opgericht die migrainepatiërnten wil verenigen, hen uit hun isolement halen en de ziekte bespreekbaar maken. De community is beschikbaar via www.facebook.com/migrainecommunity.

De apotheker als aanspreekpunt

55% van de ondervraagde migrainepatiënten geeft aan dat de apotheker het ideale kanaal is om geïnformeerd te worden over migraine. Daarom ondersteunt de campagne ook dit jaar de rol van de apotheker als eerste aanspreekpunt. Alain Chaspierre, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond: "De apotheker kan via de migrainetest een eerste indicatie geven of een patiënt aan migraine of aan een andere hoofdpijnvorm lijdt en hem of haar eventueel naar een arts doorverwijzen. Daarnaast kunnen apothekers patiënten doorverwijzen naar de migraine community op Facebook of hen een migrainedagboek overhandigen waarin ze gedurende enkele opeenvolgende maanden het verloop en de ernst van hun migraine- of hoofdpijnaanvallen kunnen noteren."

Bijna één op vijf Belgen kreeg de afgelopen twaalf maanden te kampen met migraine (18%). Maar bijna 1 op 2 migrainelijders probeert een aanval voor zijn collega's te verbergen (48%). Bij mannen is dit zelfs 61%; bij vrouwen 41%. Een gelijkaardige vaststelling tekent zich af onder vrienden (44%) en binnen het gezin (35%). Ook onder vrienden verbergen mannen (57%) hun migraine vaker dan vrouwen (38%). Bart Vandersmissen, neuroloog aan het Erasmus Ziekenhuis te Brussel: "Migraine is een complexe ziekte. Patiënten gaan door hevige pijnepisodes die vaak tot drie dagen kunnen aanhouden. Doordat ze op het werk, in het gezin of onder vrienden vaak op onbegrip stuiten, dreigen ze in een sociaal isolement te geraken". Het verbergen van een migraineaanval kent een aantal oorzaken. Bijna 4 op 10 (38%) patiënten brengt migraine niet ter sprake op het werk omdat ze denken dat collega's de aandoening niet begrijpen (38%) of omdat ze het gevoel hebben alleen maar te klagen (43%). Ook onder vrienden en binnen het gezin wordt eenzelfde patroon waargenomen. Migrainelijders hebben het gevoel te klagen als ze hun aandoening ter sprake brengen bij vrienden (23%) en familie (20%). 44% van de migrainelijders denkt dat familie of vrienden de aandoening niet begrijpen.De recente bevraging leert dat 1 op 4 patiënten zich tijdens een aanval schuldig voelt ten opzichte van collega's (24%), vrienden (22%) en familie (26%). "Hallucinant", vindt Dr. Vandersmissen. "Dat patiënten hun aandoening proberen verbergen en zich schuldig voelen, wijst op een onbesproken taboe in onze maatschappij".Naar aanleiding van de Week van de Migraine werd een online community opgericht die migrainepatiërnten wil verenigen, hen uit hun isolement halen en de ziekte bespreekbaar maken. De community is beschikbaar via www.facebook.com/migrainecommunity.55% van de ondervraagde migrainepatiënten geeft aan dat de apotheker het ideale kanaal is om geïnformeerd te worden over migraine. Daarom ondersteunt de campagne ook dit jaar de rol van de apotheker als eerste aanspreekpunt. Alain Chaspierre, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond: "De apotheker kan via de migrainetest een eerste indicatie geven of een patiënt aan migraine of aan een andere hoofdpijnvorm lijdt en hem of haar eventueel naar een arts doorverwijzen. Daarnaast kunnen apothekers patiënten doorverwijzen naar de migraine community op Facebook of hen een migrainedagboek overhandigen waarin ze gedurende enkele opeenvolgende maanden het verloop en de ernst van hun migraine- of hoofdpijnaanvallen kunnen noteren."