Je bent verdrietig, het ontbreekt je aan motivatie, je slaagt er niet in beslissingen te nemen over belangrijke (en bijkomstige) zaken, je kan niet meer genieten. Je hebt last van eet- en slaapstoornissen, je worstelt met donkere gedachten, je hebt een laag zelfbeeld ('Ik ben een loser', 'Dat lukt me nooit'), maar je hebt ook hoofdpijn, buikpijn, rugpijn. Een depressie uit zich in een hele rist psychische en lichamelijke symptomen.
...