De Wereldgezondheidsorganisatie pleit dit jaar naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei voor voldoende grote gezondheidswaarschuwingen die zowel foto's als tekst bevatten en beschouwt die methode als bijzonder effectief om rokers te overtuigen om te stoppen. In België is dit reeds geruime tijd verplicht voor sigaretten. Op de verpakking van roltabak en sigarendoosjes staat echter enkel een gezondheidswaarschuwing in tekstvorm, en de verpakking van tabamel (die voor waterpijp wordt gebruikt) vermeldt zelden iets dat op een waarschuwing lijkt.

1 waterpijp = 2 pakjes sigaretten

De Belgische Nationale Coalitie tegen Tabak pikt hierop in en vraagt dit jaar vooral aandacht voor waarschuwingen op roltabak en het toenemend gebruik van de waterpijp. Cafés of bars waar u een waterpijp kunt roken, kennen een steeds groter succes. Ook gaan steeds meer jongeren een waterpijp kopen voor thuis. Deze nieuwe manier om tabak te roken, synoniem voor gezelligheid en vakantiekriebels, groeit uit tot een ware hype en zorgt voor opschudding en grote
zorgen bij gezondheidswerkers.

Een Franse studie toonde vorig jaar aan dat de helft van de jongeren op zestienjarige leeftijd al eens een waterpijp gebruikt hadden. Op 18 jaar was dat reeds 70%.
De Belgische enquête die werd uitgevoerd in april 2009 bij 1049 scholieren van 17 à 18 jaar, zowel Nederlandstaligen, Franstaligen als Duitstaligen, toont aan dat 54 % al eens de waterpijp heeft gerookt, 50 % sigaretten, 30 % cannabis, 27 % roltabak en 22 % sigaren.

Bij het roken van een waterpijp wordt de rook door een waterreservoir geleid en via een lange slang opgezogen. De tabaksrook circuleert in het water en is daardoor minder irriterend voor de luchtwegen. Het water houdt gedeeltelijk de nicotine tegen, maar niet de teer en de CO. De verbranding is minder hevig dan bij sigaretten (450°), en dat levert bovendien meer CO op. Bij een waterpijp moet je ook sterk inhaleren en bereikt de tabaksrook dieper de longen.

De tabak die gebruikt wordt in een waterpijp noemt men tabamel. Deze bestaat voor een kleine 30% uit tabak en voor het overige uit stroop en fruitaroma's. Dat zorgt voor sterk geparfumeerde rookwolken. Op dit product staan nog geen gezondheidswaarschuwingen. Heel veel mensen zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat een waterpijp roken veel minder ongezond is dan sigaretten roken. Liefst 23% van de scholieren leeft in die waan. Totaal fout! Een uur aan een waterpijp trekken, komt immers overeen met twee pakjes of 100 sigaretten!

Roken is ook schadelijk voor de huid

Ook het farmaceutisch bedrijf Pfizer lanceert naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak een nationale sensibiliseringscampagne. Met deze campagne wil men vooral de dames treffen op een gevoelig punt: de invloed van roken op de huid. Gemiddeld heeft een 40-jarige vrouw met een tabaksverslaving van 20 jaar de huid van een 60-jarige! Wilt u weten hoe u er zult uitzien als u blijft roken? Surf dan vanaf 31 mei naar www.redjevel.be en ontdek hoe uw huid er over 20 jaar zal uitzien. U laadt uw foto in pasfotoformaat op en enkele seconden later, ziet u het resultaat: rimpels, wallen en een grauwe teint zullen u verschrikt doen opkijken.

Bel eens naar de Tabakstoplijn

Mensen die willen stoppen met roken of die hierover vragen hebben kunnen terecht bij de Tabakstoplijn, elke werkdag van 15 tot 19 uur op het gratis nummer 0800 111 00. Er wordt gesleuteld aan een wet die het nummer op elk pakje verplicht.

Ook de online Rookstopcoach helpt om te stoppen

De Rookstopcoach, een online rookstopinitiatief van de Stichting tegen Kanker biedt naast persoonlijke tips ook een ruime waaier aan hulpmiddelen zoals een dagboek, grafieken over het gebruik, een motivatietest, artikels en de mogelijkheid tot begeleiding van een professional. Anderhalf jaar na de lancering registreerden ruim 10.000 mensen zich op de website

Voordelen van de Rookstopcoach:

  • De hulp is vertrouwelijk, gratis en anoniem
  • De coach is beschikbaar 24u op 24u
  • De roker bepaalt zelf het ritme
  • Er wordt hulp geboden aan alle soorten rokers, gemotiveerd of niet, die al dan niet gestopt zijn
  • Het programma laat aan de roker toe om zichzelf en zijn verslavingspatroon beter te leren kennen
  • De begeleiding kan steeds worden voorgezet, ook wanneer de roker hervalt.
De Wereldgezondheidsorganisatie pleit dit jaar naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak op 31 mei voor voldoende grote gezondheidswaarschuwingen die zowel foto's als tekst bevatten en beschouwt die methode als bijzonder effectief om rokers te overtuigen om te stoppen. In België is dit reeds geruime tijd verplicht voor sigaretten. Op de verpakking van roltabak en sigarendoosjes staat echter enkel een gezondheidswaarschuwing in tekstvorm, en de verpakking van tabamel (die voor waterpijp wordt gebruikt) vermeldt zelden iets dat op een waarschuwing lijkt.De Belgische Nationale Coalitie tegen Tabak pikt hierop in en vraagt dit jaar vooral aandacht voor waarschuwingen op roltabak en het toenemend gebruik van de waterpijp. Cafés of bars waar u een waterpijp kunt roken, kennen een steeds groter succes. Ook gaan steeds meer jongeren een waterpijp kopen voor thuis. Deze nieuwe manier om tabak te roken, synoniem voor gezelligheid en vakantiekriebels, groeit uit tot een ware hype en zorgt voor opschudding en grotezorgen bij gezondheidswerkers. Een Franse studie toonde vorig jaar aan dat de helft van de jongeren op zestienjarige leeftijd al eens een waterpijp gebruikt hadden. Op 18 jaar was dat reeds 70%. De Belgische enquête die werd uitgevoerd in april 2009 bij 1049 scholieren van 17 à 18 jaar, zowel Nederlandstaligen, Franstaligen als Duitstaligen, toont aan dat 54 % al eens de waterpijp heeft gerookt, 50 % sigaretten, 30 % cannabis, 27 % roltabak en 22 % sigaren.Bij het roken van een waterpijp wordt de rook door een waterreservoir geleid en via een lange slang opgezogen. De tabaksrook circuleert in het water en is daardoor minder irriterend voor de luchtwegen. Het water houdt gedeeltelijk de nicotine tegen, maar niet de teer en de CO. De verbranding is minder hevig dan bij sigaretten (450°), en dat levert bovendien meer CO op. Bij een waterpijp moet je ook sterk inhaleren en bereikt de tabaksrook dieper de longen.De tabak die gebruikt wordt in een waterpijp noemt men tabamel. Deze bestaat voor een kleine 30% uit tabak en voor het overige uit stroop en fruitaroma's. Dat zorgt voor sterk geparfumeerde rookwolken. Op dit product staan nog geen gezondheidswaarschuwingen. Heel veel mensen zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat een waterpijp roken veel minder ongezond is dan sigaretten roken. Liefst 23% van de scholieren leeft in die waan. Totaal fout! Een uur aan een waterpijp trekken, komt immers overeen met twee pakjes of 100 sigaretten!Ook het farmaceutisch bedrijf Pfizer lanceert naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak een nationale sensibiliseringscampagne. Met deze campagne wil men vooral de dames treffen op een gevoelig punt: de invloed van roken op de huid. Gemiddeld heeft een 40-jarige vrouw met een tabaksverslaving van 20 jaar de huid van een 60-jarige! Wilt u weten hoe u er zult uitzien als u blijft roken? Surf dan vanaf 31 mei naar www.redjevel.be en ontdek hoe uw huid er over 20 jaar zal uitzien. U laadt uw foto in pasfotoformaat op en enkele seconden later, ziet u het resultaat: rimpels, wallen en een grauwe teint zullen u verschrikt doen opkijken.Mensen die willen stoppen met roken of die hierover vragen hebben kunnen terecht bij de Tabakstoplijn, elke werkdag van 15 tot 19 uur op het gratis nummer 0800 111 00. Er wordt gesleuteld aan een wet die het nummer op elk pakje verplicht.De Rookstopcoach, een online rookstopinitiatief van de Stichting tegen Kanker biedt naast persoonlijke tips ook een ruime waaier aan hulpmiddelen zoals een dagboek, grafieken over het gebruik, een motivatietest, artikels en de mogelijkheid tot begeleiding van een professional. Anderhalf jaar na de lancering registreerden ruim 10.000 mensen zich op de websiteVoordelen van de Rookstopcoach: