Het urinewegstelsel bestaat uit een geheel van organen dat urine aanmaakt en afvoert uit het lichaam. Het bestaat uit twee aparte delen: de hogere urinewegen, gelegen in de buik, met de nieren en de urineleiders, en de lagere urinewegen met de blaas en de urinebuis.

Alle video's over de urinewegen en hun werking

  • Nierstenen: Een niersteen is een kristal dat zich vormt in de urinewegen. Die kristallen kunnen soms groot genoeg worden om obstructies te vormen of andere klachten te veroorzaken in de urinewegen.
  • Urineverlies: betekent dat het lichaam moeite heeft met het beheersen van de urineafvoer, of dat die beheersing helemaal verloren is gegaan.
  • Een blaastontseking: een blaasinfectie treedt op als er bacteriën in de urinebuis en de blaas terechtkomen, met ontsteking en infectie als gevolg.
  • Infectie van de urinewegen: bij een urinebuisinfectie zijn er bacteriën via de urineleiders in het urinewegenstelsel terechtgekomen.
  • Renale hypertensie: bij renale hypertensie is de bloeddruk verhoogd doordat de nieren minder goed functioneren.
  • Diabetesnefropathie: is een vorm van nierfalen door aantasting van de haarvaten in de nieren als gevolg van de chronisch verhoogde suikerspiegel in het bloed.
  • Hemodyalise: Bij hemodialyse wordt de taak van de zieke nieren overgenomen door een machine met een kunstnier. De kunstnier filtert het bloed.
  • Niertransplantatie: Wanneer het nierfalen zich verder ontwikkelt, kan niertransplantatie een oplossing zijn. Daarbij wordt de beschadigde nier vervangen door een gezonde donornier.
Het urinewegstelsel bestaat uit een geheel van organen dat urine aanmaakt en afvoert uit het lichaam. Het bestaat uit twee aparte delen: de hogere urinewegen, gelegen in de buik, met de nieren en de urineleiders, en de lagere urinewegen met de blaas en de urinebuis.