Tabak, alcohol en drugs

De Vlaamse Regering keurde in 2009 de gezondheidsdoelstelling goed voor tabak, alcohol en drugs en voor voeding en beweging. Op basis van de beleidsevaluatie blijkt dat voor tabak, alcohol, en drugs de meeste van de negen subdoelstellingen gerealiseerd werden. Het aantal rokers en het problematisch gebruik van alcohol kenden een trend in de goede richting, Bij het gebruik van cannabis en andere illegale drugs zien we een gemengd beeld.

Bewegen

Globaal bekeken zitten we minder stil en bewegen we meer. Het aantal adolescenten en volwassenen dat de aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg en het aantal Vlamingen dat te vaak en te lang stilzit (sedentair gedrag) daalde, hoewel jongens en meisjes nog teveel zittende bezigheden hebben.

Voeding

Bij het thema voeding kende de waterinname bij de Vlaamse bevolking een positieve evolutie, in tegenstelling tot de daling van de inname van melkproducten en calcium verrijkte sojaproducten.

Positief is dat we meer groenten en fruit eten. Voor de dagelijkse consumptie van groenten behoort de jeugd in Vlaanderen zelfs tot de top in Europa. Daartegenover staat wel dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht daalde, een trend die ook internationaal zichtbaar is.

Wat is de omvang van het probleem?

Een aantal van de thema's hebben een grote impact op de volksgezondheid. Enkele kerncijfers:

  • 1 op 10 Vlamingen drinkt te veel alcohol, bovendien blijft bingedrinking, net als in onze buurlanden, een aandachtspunt;
  • Ondanks de gunstige evolutie en dat Vlaanderen beter scoort dan het Europees gemiddelde, roken toch nog steeds 1 op 5 Vlamingen;
  • Vlamingen zitten 50% tot 85% van hun dag stil (slapen niet inbegrepen)ü 40% van de volwassen Vlamingen beweegt meer dan 30 minuten per dag (de beweegnorm voor volwassenen). Een minderheid (tussen 2 en 15%) van Vlaamse kinderen en jongeren haalt de voor hen vooropgestelde beweegnormen. Voor jongeren die minstens 1 uur per dag matig intensief bewegen is er internationaal bekeken een inhaalbeweging nodig. Hoopgevend is dat we bij jongeren die minstens 2 uur per week zwaar intensief bewegen, duidelijk beter scoren dan het Europees gemiddelde;
  • 54 % van de mannen, 42% van de vrouwen en 16,5% van de jeugd kampt met overgewicht. Deze percentages voor de jeugd liggen internationaal bekeken in lijn met het Europees gemiddelde.
Tabak, alcohol en drugsDe Vlaamse Regering keurde in 2009 de gezondheidsdoelstelling goed voor tabak, alcohol en drugs en voor voeding en beweging. Op basis van de beleidsevaluatie blijkt dat voor tabak, alcohol, en drugs de meeste van de negen subdoelstellingen gerealiseerd werden. Het aantal rokers en het problematisch gebruik van alcohol kenden een trend in de goede richting, Bij het gebruik van cannabis en andere illegale drugs zien we een gemengd beeld.BewegenGlobaal bekeken zitten we minder stil en bewegen we meer. Het aantal adolescenten en volwassenen dat de aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg en het aantal Vlamingen dat te vaak en te lang stilzit (sedentair gedrag) daalde, hoewel jongens en meisjes nog teveel zittende bezigheden hebben. VoedingBij het thema voeding kende de waterinname bij de Vlaamse bevolking een positieve evolutie, in tegenstelling tot de daling van de inname van melkproducten en calcium verrijkte sojaproducten. Positief is dat we meer groenten en fruit eten. Voor de dagelijkse consumptie van groenten behoort de jeugd in Vlaanderen zelfs tot de top in Europa. Daartegenover staat wel dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht daalde, een trend die ook internationaal zichtbaar is. Wat is de omvang van het probleem?Een aantal van de thema's hebben een grote impact op de volksgezondheid. Enkele kerncijfers: