Ruim een jaar geleden dook covid-19 op, dat elk aspect van ons leven ingrijpend zou veranderen. Ook op het gebied van de cardiologie heeft de gezondheidscrisis haar sporen nagelaten: hoewel het aantal cardiologische consultaties en onderzoeken het afgelopen jaar aanzienlijk is afgenomen, zijn hart- en vaatziekten niet minder reëel geworden - integendeel. Er zijn meer hartstilstanden buiten het ziekenhuis geregistreerd, wat leidt tot meer overlijdens en plotselinge sterfgevallen - de gevolgen van een hartstilstand hangen af van de snelheid waarmee wordt ingegrepen, waarbij het risico op overlijden tot 95% stijgt als het slachtoffer zes minuten na de hartstilstand nog geen hulp heeft gekregen. Omdat we bovendien weten dat een gebrek aan lichamelijke activiteit - een gevolg van de herhaaldelijke lockdowns, het risico op hart- en vaatziekten met 24% verhoogt, lijdt het geen twijfel dat de pandemie de cardiovasculaire gezondheid niet ten goede zal zijn gekomen.

"We stellen een aanzienlijke daling vast van het aantal raadplegingen in de cardiologie, wat enerzijds wordt toegeschreven aan de angst om naar de dokter of naar het ziekenhuis te gaan en door het virus te worden besmet, en anderzijds aan de vele medische onderzoeken en raadplegingen die door zorgverleners worden uitgesteld wegens een gebrek aan beschikbaarheid," verklaart dokter Johan Vijgen, cardioloog in het Jessa Ziekenhuis en ondervoorzitter van BeHRA. "We verwachten dus in de nabije toekomst een toename van het aantal patiënten dat behandeld moet worden voor cardiovasculaire aandoeningen, als gevolg van het uitstellen van noodzakelijke zorg."

Teleconsultatie en telemonitoring

Een positieve kant van de coronapandemie is dat het voor een versnelling van de toepassing van teleconsultaties heeft gezorgd. Zo zijn tal van nieuwe technologieën (biosensoren, smartphonetoepassingen, kunstmatige intelligentie) erbij gehaald en ontwikkeld om de controle en het toezicht van patiënten op afstand te verzekeren, zowel in de cardiologie als in de ritmologie.

"Het Riziv heeft hier intussen ook een tussenkomst voor voorzien. En op die manier kunnen we toch een aantal dringende gevallen oppikken en meteen op raadpleging laten komen", legt dokter Vijgen uit.

Naast de teleconsultatie heeft ook de telemonitoring een sterke toename te danken aan de coronacrisis. "Er bestaan intussen al heel wat degelijke applicaties waarmee wij belangrijke gegevens in verband met bloeddruk, hartritme enz. vanop afstand kunnen monitoren en kunnen ingrijpen wanneer dat nodig blijkt. Momenteel lopen er onderhandelingen met het Riziv om ook op dit vlak bepaalde applicaties terug te betalen. In het buitenland gebeurt dit al. Maar het Riziv heeft hier wel oren naar", legt dokter Vijgen uit.

Thuisrevalidatie

"Een ander element waar wij bijvoorbeeld sterk op hebben ingezet is het revalideren van hartpatiënten thuis. Patiënten volgen online oefensessie, maar worden ook thuis opgevolgd door een psycholoog, diëtiste,... Deze thuisrevalidatie is nuttig, efficiënt én kostenbesparend. Zodra we de kosten/baten duidelijk kunnen aantonen, zal ook dit na de coronacrisis wel een blijver worden."

Week van het Hartritme

De Belgian Heart Rhythm Association, die al 12 jaar de Week van het Hartritme organiseert en duizenden Belgen de kans geeft om in het ziekenhuis gratis hun hartritme te laten controleren, is overtuigd van de meerwaarde van deze digitale hulpmiddelen.

"In 12 jaar tijd hebben we meer dan 100.000 Belgen in staat gesteld hun hartslag in het ziekenhuis te controleren tijdens de Week van het Hartritme. Dit jaar heeft de gezondheidscrisis ons ertoe aangezet onszelf opnieuw uit te vinden: de Belgen zullen nog steeds hun hartslag kunnen controleren, maar deze keer van op afstand!" legt dokter Johan Vijgen uit.

"Samen met de FibriCheck scale-up lanceert de vereniging nu een nationale sensibiliseringscampagne waarbij 10.000 patiënten met een risico op voorkamerfibrillatie en beroertes een week lang gratis de FibriCheck-app kunnen downloaden om regelmatig van op afstand hun hartritme te controleren en zo de gevaren te vermijden van niet-gediagnosticeerde ritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis die het risico op trombose of beroerte vervijfvoudigt. Deze 10.000 downloads zullen worden gefilterd op basis van een vragenlijst, waardoor alleen patiënten met een risico op voorkamerfibrillatie en beroertes hun hartslag zullen kunnen controleren."

Meer informatie over deze campagne kan je vinden op https://mijnhartritme.be

Ruim een jaar geleden dook covid-19 op, dat elk aspect van ons leven ingrijpend zou veranderen. Ook op het gebied van de cardiologie heeft de gezondheidscrisis haar sporen nagelaten: hoewel het aantal cardiologische consultaties en onderzoeken het afgelopen jaar aanzienlijk is afgenomen, zijn hart- en vaatziekten niet minder reëel geworden - integendeel. Er zijn meer hartstilstanden buiten het ziekenhuis geregistreerd, wat leidt tot meer overlijdens en plotselinge sterfgevallen - de gevolgen van een hartstilstand hangen af van de snelheid waarmee wordt ingegrepen, waarbij het risico op overlijden tot 95% stijgt als het slachtoffer zes minuten na de hartstilstand nog geen hulp heeft gekregen. Omdat we bovendien weten dat een gebrek aan lichamelijke activiteit - een gevolg van de herhaaldelijke lockdowns, het risico op hart- en vaatziekten met 24% verhoogt, lijdt het geen twijfel dat de pandemie de cardiovasculaire gezondheid niet ten goede zal zijn gekomen."We stellen een aanzienlijke daling vast van het aantal raadplegingen in de cardiologie, wat enerzijds wordt toegeschreven aan de angst om naar de dokter of naar het ziekenhuis te gaan en door het virus te worden besmet, en anderzijds aan de vele medische onderzoeken en raadplegingen die door zorgverleners worden uitgesteld wegens een gebrek aan beschikbaarheid," verklaart dokter Johan Vijgen, cardioloog in het Jessa Ziekenhuis en ondervoorzitter van BeHRA. "We verwachten dus in de nabije toekomst een toename van het aantal patiënten dat behandeld moet worden voor cardiovasculaire aandoeningen, als gevolg van het uitstellen van noodzakelijke zorg."Een positieve kant van de coronapandemie is dat het voor een versnelling van de toepassing van teleconsultaties heeft gezorgd. Zo zijn tal van nieuwe technologieën (biosensoren, smartphonetoepassingen, kunstmatige intelligentie) erbij gehaald en ontwikkeld om de controle en het toezicht van patiënten op afstand te verzekeren, zowel in de cardiologie als in de ritmologie."Het Riziv heeft hier intussen ook een tussenkomst voor voorzien. En op die manier kunnen we toch een aantal dringende gevallen oppikken en meteen op raadpleging laten komen", legt dokter Vijgen uit. Naast de teleconsultatie heeft ook de telemonitoring een sterke toename te danken aan de coronacrisis. "Er bestaan intussen al heel wat degelijke applicaties waarmee wij belangrijke gegevens in verband met bloeddruk, hartritme enz. vanop afstand kunnen monitoren en kunnen ingrijpen wanneer dat nodig blijkt. Momenteel lopen er onderhandelingen met het Riziv om ook op dit vlak bepaalde applicaties terug te betalen. In het buitenland gebeurt dit al. Maar het Riziv heeft hier wel oren naar", legt dokter Vijgen uit."Een ander element waar wij bijvoorbeeld sterk op hebben ingezet is het revalideren van hartpatiënten thuis. Patiënten volgen online oefensessie, maar worden ook thuis opgevolgd door een psycholoog, diëtiste,... Deze thuisrevalidatie is nuttig, efficiënt én kostenbesparend. Zodra we de kosten/baten duidelijk kunnen aantonen, zal ook dit na de coronacrisis wel een blijver worden."De Belgian Heart Rhythm Association, die al 12 jaar de Week van het Hartritme organiseert en duizenden Belgen de kans geeft om in het ziekenhuis gratis hun hartritme te laten controleren, is overtuigd van de meerwaarde van deze digitale hulpmiddelen. "In 12 jaar tijd hebben we meer dan 100.000 Belgen in staat gesteld hun hartslag in het ziekenhuis te controleren tijdens de Week van het Hartritme. Dit jaar heeft de gezondheidscrisis ons ertoe aangezet onszelf opnieuw uit te vinden: de Belgen zullen nog steeds hun hartslag kunnen controleren, maar deze keer van op afstand!" legt dokter Johan Vijgen uit."Samen met de FibriCheck scale-up lanceert de vereniging nu een nationale sensibiliseringscampagne waarbij 10.000 patiënten met een risico op voorkamerfibrillatie en beroertes een week lang gratis de FibriCheck-app kunnen downloaden om regelmatig van op afstand hun hartritme te controleren en zo de gevaren te vermijden van niet-gediagnosticeerde ritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis die het risico op trombose of beroerte vervijfvoudigt. Deze 10.000 downloads zullen worden gefilterd op basis van een vragenlijst, waardoor alleen patiënten met een risico op voorkamerfibrillatie en beroertes hun hartslag zullen kunnen controleren."Meer informatie over deze campagne kan je vinden op https://mijnhartritme.be