Het gaat om het NGS-project, waarbij fragmenten erfelijk materiaal van het dna worden getest om de kenmerken van een tumor of kanker te bepalen. Die kenmerken geven aan welk geneesmiddel werkzaam zal zijn en welk niet.

De minister kondigde het project aan in de bevoegde Kamercommissie op een interpellatie van André Frédéric. NGS staat voor Next Generation Sequencing. Momenteel vinden in België al NGS-tests plaats. De liberale minister wil de uitvoering van die tests zo goed mogelijk structureren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden.

Met het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid is een actieplan uitgewerkt zodat laboratoria van verschillende ziekenhuizen zullen samenwerken en er gespecialiseerde centra voor NGS-testen het levenslicht zien. Een commissie moet aanduiden welke stukjes erfelijk materiaal bestudeerd moeten worden omdat die bepaalde gen-panelen de beste informatie zullen geven voor een doeltreffende behandeling.

De Block preciseerde ook dat de stamcelbanken en navelstrengbloedbanken kunnen voortwerken en dat hun contract pas afloopt wanneer de wijziging van de nomenclatuur in voege treedt. Intussen pleegt de overheid met hen overleg over de nieuwe financieringswijze. Wegens een administratieve fout dachten de stamcelbanken en navelstrengbloedbanken dat ze op 1 januari 2016 moesten stoppen. Bedoeling van het nieuwe systeem, waar 300.000 euro naartoe gaat, is meer kwaliteit te halen, onder meer door versnippering tegen te gaan.

Het gaat om het NGS-project, waarbij fragmenten erfelijk materiaal van het dna worden getest om de kenmerken van een tumor of kanker te bepalen. Die kenmerken geven aan welk geneesmiddel werkzaam zal zijn en welk niet.De minister kondigde het project aan in de bevoegde Kamercommissie op een interpellatie van André Frédéric. NGS staat voor Next Generation Sequencing. Momenteel vinden in België al NGS-tests plaats. De liberale minister wil de uitvoering van die tests zo goed mogelijk structureren om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden. Met het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid is een actieplan uitgewerkt zodat laboratoria van verschillende ziekenhuizen zullen samenwerken en er gespecialiseerde centra voor NGS-testen het levenslicht zien. Een commissie moet aanduiden welke stukjes erfelijk materiaal bestudeerd moeten worden omdat die bepaalde gen-panelen de beste informatie zullen geven voor een doeltreffende behandeling. De Block preciseerde ook dat de stamcelbanken en navelstrengbloedbanken kunnen voortwerken en dat hun contract pas afloopt wanneer de wijziging van de nomenclatuur in voege treedt. Intussen pleegt de overheid met hen overleg over de nieuwe financieringswijze. Wegens een administratieve fout dachten de stamcelbanken en navelstrengbloedbanken dat ze op 1 januari 2016 moesten stoppen. Bedoeling van het nieuwe systeem, waar 300.000 euro naartoe gaat, is meer kwaliteit te halen, onder meer door versnippering tegen te gaan.