Verschillende parlementsleden voelden de minister in de bevoegde Kamercommissie aan de tand naar aanleiding van een onderzoek van de universiteit van Portland, waarvan de resultaten recent zijn verschenen in The New England Medical Journal. Daaruit bleek dat de elektronische sigaret tot vijftien keer meer kankerverwekkende stoffen kan bevatten dan een gewone sigaret.

Het probleem zou zich stellen bij een hoge verdampingstemperatuur bij sigaretten met een batterij van vijf volt. Bij een sigaret die werkt met een batterij van drie volt, stelden de onderzoekers niets ongewoons vast.

"Ik heb momenteel geen concreet advies ontvangen over vergiftiging of andere nefaste gevolgen voor de gezondheid als gevolg van de batterijen in elektronische sigaretten", antwoordde De Block. "Om de onzekerheden weg te werken die eventueel blijven bestaan over de veiligheid van e-sigaretten, heb ik half januari de Hoge Gezondheidsraad gevraagd een advies van oktober 2013 te updaten".

De minister wees erop dat aan het wettelijk kader voor e-sigaretten in ons land niets is veranderd sinds ze op de markt zijn verschenen. Elektronische sigaretten die tabak bevatten, moeten aan de wettelijke eisen voor tabaksproducten voldoen. Wanneer ze tabak noch nicotine bevatten, moeten ze aan de algemene vereisten rond productveiligheid voldoen.

Elektronische sigaretten die geen tabak, maar wel nicotine bevatten mogen niet worden verkocht in België. Dat mag immers pas als men een toelating heeft gekregen om ze op de markt te brengen als geneesmiddel en er werd daarvoor geen enkele vergunning aangevraagd bij het geneesmiddelenagentschap (FAGG).

De nieuwe Europese tabaksrichtlijn van 2014 bevat een bepaling over e-sigaretten. Lidstaten mogen hetzij het statuut van geneesmidel behouden voor e-sigaretten met nicotine, hetzij de meer specifieke regels uit de richtlijn hanteren. De minister bekijkt de verschillende pistes om op korte termijn met een coherent beleid te komen.

Verschillende parlementsleden voelden de minister in de bevoegde Kamercommissie aan de tand naar aanleiding van een onderzoek van de universiteit van Portland, waarvan de resultaten recent zijn verschenen in The New England Medical Journal. Daaruit bleek dat de elektronische sigaret tot vijftien keer meer kankerverwekkende stoffen kan bevatten dan een gewone sigaret. Het probleem zou zich stellen bij een hoge verdampingstemperatuur bij sigaretten met een batterij van vijf volt. Bij een sigaret die werkt met een batterij van drie volt, stelden de onderzoekers niets ongewoons vast. "Ik heb momenteel geen concreet advies ontvangen over vergiftiging of andere nefaste gevolgen voor de gezondheid als gevolg van de batterijen in elektronische sigaretten", antwoordde De Block. "Om de onzekerheden weg te werken die eventueel blijven bestaan over de veiligheid van e-sigaretten, heb ik half januari de Hoge Gezondheidsraad gevraagd een advies van oktober 2013 te updaten". De minister wees erop dat aan het wettelijk kader voor e-sigaretten in ons land niets is veranderd sinds ze op de markt zijn verschenen. Elektronische sigaretten die tabak bevatten, moeten aan de wettelijke eisen voor tabaksproducten voldoen. Wanneer ze tabak noch nicotine bevatten, moeten ze aan de algemene vereisten rond productveiligheid voldoen. Elektronische sigaretten die geen tabak, maar wel nicotine bevatten mogen niet worden verkocht in België. Dat mag immers pas als men een toelating heeft gekregen om ze op de markt te brengen als geneesmiddel en er werd daarvoor geen enkele vergunning aangevraagd bij het geneesmiddelenagentschap (FAGG). De nieuwe Europese tabaksrichtlijn van 2014 bevat een bepaling over e-sigaretten. Lidstaten mogen hetzij het statuut van geneesmidel behouden voor e-sigaretten met nicotine, hetzij de meer specifieke regels uit de richtlijn hanteren. De minister bekijkt de verschillende pistes om op korte termijn met een coherent beleid te komen.