Laten we er geen doekjes om winden: in ons land staan artsen behoorlijk wantrouwig tegenover cryotherapie. Het klopt dat er maar weinig onderzoek werd gedaan naar deze therapie. Maar voor tal van patiënten lijkt dat geen bezwaar: ze kiezen voor een behandeling met extreme koude om hun pijnklachten te behandelen, als aanvulling op een behandeling met geneesmiddelen.
...