Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde maandag de ruimere terugbetaling goed. De ziekenfondsen en audiciens zijn bereid 371.000 euro vrij te maken. Het Socialistisch Ziekenfonds trok hard aan de kar. "In ons land kunnen naar schatting jaarlijks driehonderd mensen geholpen worden met dit toestel", zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

Ook voor de vijfjaarlijkse hernieuwing zal het forfait botverankering verhoogd worden, tot 1.058 euro bij kinderen en 429 euro bij volwassenen.

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde maandag de ruimere terugbetaling goed. De ziekenfondsen en audiciens zijn bereid 371.000 euro vrij te maken. Het Socialistisch Ziekenfonds trok hard aan de kar. "In ons land kunnen naar schatting jaarlijks driehonderd mensen geholpen worden met dit toestel", zegt algemeen secretaris Paul Callewaert. Ook voor de vijfjaarlijkse hernieuwing zal het forfait botverankering verhoogd worden, tot 1.058 euro bij kinderen en 429 euro bij volwassenen.