In het federale regeerakkoord werd afgesproken om zowel werknemers als werkgevers te 'responsabiliseren' bij hun re-integratie naar de werkvloer. De Block heeft nu een voorstel klaar dat vrijdag op het kernkabinet besproken wordt.

Daarin staan boetes voor werkgevers die te weinig meewerken bij de terugkeer van hun zieke werknemers. Meestal zal het gaan over een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro, maar er kan ook worden geopteerd voor een zwaardere strafrechtelijke sanctie van 400 tot maximaal 4.000 euro.

De Block verwacht van werkgevers dat ze contact houden met hun zieke werknemers. Ook moeten ze hun medewerking verlenen aan het re-integratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Omdat zulke maatregelen zeker van kleine bedrijven een serieuze inspanning vergen, wil De Block kmo's ontzien.

Ook zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden gesanctioneerd. Zieken die volgens artsen nog kunnen werken, maar onvoldoende inspanningen doen om opnieuw aan de slag te gaan, zullen 5 tot 25 procent van hun uitkering verliezen.

In een reactie verduidelijkt de woordvoerster van minister De Block dat de hoogte van de sancties nog niet bepaald is. Het voorstel van de minister is een alternatief voor systemen waarin bijdragen van werkgevers voor alle zieke werknemers of waarin een extra gewaarborgd loon wordt voorzien. De sancties worden enkel voorzien in de gevallen dat de werkgever kan ingrijpen, maar dat niet doet.

In het federale regeerakkoord werd afgesproken om zowel werknemers als werkgevers te 'responsabiliseren' bij hun re-integratie naar de werkvloer. De Block heeft nu een voorstel klaar dat vrijdag op het kernkabinet besproken wordt. Daarin staan boetes voor werkgevers die te weinig meewerken bij de terugkeer van hun zieke werknemers. Meestal zal het gaan over een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro, maar er kan ook worden geopteerd voor een zwaardere strafrechtelijke sanctie van 400 tot maximaal 4.000 euro. De Block verwacht van werkgevers dat ze contact houden met hun zieke werknemers. Ook moeten ze hun medewerking verlenen aan het re-integratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Omdat zulke maatregelen zeker van kleine bedrijven een serieuze inspanning vergen, wil De Block kmo's ontzien. Ook zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden gesanctioneerd. Zieken die volgens artsen nog kunnen werken, maar onvoldoende inspanningen doen om opnieuw aan de slag te gaan, zullen 5 tot 25 procent van hun uitkering verliezen. In een reactie verduidelijkt de woordvoerster van minister De Block dat de hoogte van de sancties nog niet bepaald is. Het voorstel van de minister is een alternatief voor systemen waarin bijdragen van werkgevers voor alle zieke werknemers of waarin een extra gewaarborgd loon wordt voorzien. De sancties worden enkel voorzien in de gevallen dat de werkgever kan ingrijpen, maar dat niet doet.