Tot nu toe bestond er enkel een meldingsfiche bestemd voor artsen, apothekers en tandartsen voor het rechtstreeks melden van bijwerkingen aan het fagg. Zoals voorzien in de nieuwe Europese regelgeving inzake geneesmiddelenbewaking is vanaf nu eveneens een meldingsfiche beschikbaar voor de patiënten om hen toe te laten rechtstreeks bijwerkingen van geneesmiddelen te melden aan het fagg.

Geneesmiddelenbewaking

Vooraleer een geneesmiddel in de handel wordt gebracht, wordt het uitgebreid getest en moet het zijn doeltreffendheid en veiligheid met uitgebreide studies aantonen. Eenmaal het geneesmiddel in normale omstandigheden in het dagelijkse leven door een grotere groep mensen wordt gebruikt, kunnen er soms zeldzame bijwerkingen optreden die tijdens de studies niet aan het licht zijn gekomen. Daarom wordt elk geneesmiddel ook nadat het op de markt is gebracht, verder opgevolgd.

Om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen wanneer zulke onverwachte bijwerkingen zich voordoen, is het belangrijk dat deze bijwerkingen worden gemeld aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Voortaan kan dat dus ook door patiënten zelf gebeuren.

Eerst naar de (huis)arts

Niettemin geeft het fagg patiënten uitdrukkelijk de raad om, wanneer ze bijwerkingen van een geneesmiddel ervaren, eerst hun (huis)arts te raadplegen.

In sommige gevallen dient immers te worden overwogen om de behandeling aan te passen. Maar soms is wat een bijwerking lijkt te zijn, een nieuw symptoom van de aandoening waardoor de behandeling dient te worden aangepast. Het optreden van sommige bijwerkingen vereist het stopzetten van de behandeling en het opstarten van een ander geneesmiddel.

Bovendien kan de arts of apotheker de bijwerking, via de zogenaamde "gele fiche" voor zorgverleners, aan het fagg melden.

Zelf melden

Sinds september 2012 kunnen de patiënten die dit verkiezen echter ook zelf bijwerkingen van geneesmiddelen rechtstreeks aan het fagg melden via een meldingsfiche die u vindt op de website van het fagg.

Onderaan dit artikel vindt u eveneens een vraag-en-antwoord document, opgesteld door het fagg om te helpen bij het invullen van de ze fiche. Wie na het lezen van dit document nog vragen heeft over mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen kan deze stellen via mail naar patientinfo@fagg.be.

bijwerkingen-melden.pdf

Tot nu toe bestond er enkel een meldingsfiche bestemd voor artsen, apothekers en tandartsen voor het rechtstreeks melden van bijwerkingen aan het fagg. Zoals voorzien in de nieuwe Europese regelgeving inzake geneesmiddelenbewaking is vanaf nu eveneens een meldingsfiche beschikbaar voor de patiënten om hen toe te laten rechtstreeks bijwerkingen van geneesmiddelen te melden aan het fagg. Vooraleer een geneesmiddel in de handel wordt gebracht, wordt het uitgebreid getest en moet het zijn doeltreffendheid en veiligheid met uitgebreide studies aantonen. Eenmaal het geneesmiddel in normale omstandigheden in het dagelijkse leven door een grotere groep mensen wordt gebruikt, kunnen er soms zeldzame bijwerkingen optreden die tijdens de studies niet aan het licht zijn gekomen. Daarom wordt elk geneesmiddel ook nadat het op de markt is gebracht, verder opgevolgd.Om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen wanneer zulke onverwachte bijwerkingen zich voordoen, is het belangrijk dat deze bijwerkingen worden gemeld aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Voortaan kan dat dus ook door patiënten zelf gebeuren.Niettemin geeft het fagg patiënten uitdrukkelijk de raad om, wanneer ze bijwerkingen van een geneesmiddel ervaren, eerst hun (huis)arts te raadplegen. In sommige gevallen dient immers te worden overwogen om de behandeling aan te passen. Maar soms is wat een bijwerking lijkt te zijn, een nieuw symptoom van de aandoening waardoor de behandeling dient te worden aangepast. Het optreden van sommige bijwerkingen vereist het stopzetten van de behandeling en het opstarten van een ander geneesmiddel.Bovendien kan de arts of apotheker de bijwerking, via de zogenaamde "gele fiche" voor zorgverleners, aan het fagg melden.Sinds september 2012 kunnen de patiënten die dit verkiezen echter ook zelf bijwerkingen van geneesmiddelen rechtstreeks aan het fagg melden via een meldingsfiche die u vindt op de website van het fagg.Onderaan dit artikel vindt u eveneens een vraag-en-antwoord document, opgesteld door het fagg om te helpen bij het invullen van de ze fiche. Wie na het lezen van dit document nog vragen heeft over mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen kan deze stellen via mail naar patientinfo@fagg.be.