Met hun jaarlijks diabetessymposium beklemtonen de patiëntenorganisaties VDV (Vlaamse Diabetes Vereniging) en ABD (Association Belge du Diabète) en het farmabedrijf MSD de dringende nood aan meer publieke aandacht voor de diabetesproblematiek. "Elke tien seconden sterft iemand aan diabetes", is de schokkende vaststelling van de International Diabetes Federation. Des te verontrustender is het feit dat ook kinderen steeds vaker het slachtoffer worden van de zogenaamde 'ouderdomsdiabetes' of diabetes type 2 (DT2), die tegenwoordig vaak wordt aangeduid als welvaartsdiabetes.
De academici op dit symposium luidden nogmaals de alarmbel: diabetes stevent af op een ware wereldwijdeepidemie. De VN voorspelt zelfs een verdubbeling van het aantal diabeten tegen 2025 en dit is vooral te wijten aan onze toenemende ongezonde levensstijl en het probleem van overgewicht. Diabetes kan zeer ernstige potentiële gevolgen hebben voor de gezondheid: hart- en vaatlijden, blindheid, nierfalen, enz.

Gezonde levenshygiëne als belangrijkste preventieve maatregel

De sprekers benadrukten in het bijzondert het belang van preventie en ook dat het aanleren van een correcte levenshygiëne met voldoende lichaamsbeweging en gezonde voedingsgewoonten, een cruciale factor is in de strijd tegen diabetes. Bovendien is ook een snellere diagnose vereist, waarbij risicogroepen in kaart gebracht worden via vragenlijsten en vervolgens regelmatig op 'welvaartsdiabetes' of DT2 gescreend worden. In België lijden namelijk ongeveer 450.000 mensen aan deze aandoening, maar naar schatting lopen er nog eens 400.000 patiënten rond, die niet weten dat ze de aandoening hebben. Dat maakt dus dat bijna één Belg op tien door diabetes getroffen wordt!

Behandeling op maat

De ziekte kan niet genezen worden, maar de schadelijke gevolgen kunnen via een aangepaste behandeling wel onder controle gehouden worden. Dit vraagt echter de nodige inzet van de patiënt om zijn therapie nauwgezet op te volgen. Maar daarom moet de patiënt ook degelijk geïnformeerd en betrokken worden bij de therapie. De patiënt moet geholpen worden om zijn weg te vinden tussen de verschillende therapeutische oplossingen. Samen met de gezondheidsverstrekker kiest en beslist de patiënt mee over de meest geschikte therapeutische oplossing voor hem of haar uit het complexe aanbod aan gezondheidszorg.

Met hun jaarlijks diabetessymposium beklemtonen de patiëntenorganisaties VDV (Vlaamse Diabetes Vereniging) en ABD (Association Belge du Diabète) en het farmabedrijf MSD de dringende nood aan meer publieke aandacht voor de diabetesproblematiek. "Elke tien seconden sterft iemand aan diabetes", is de schokkende vaststelling van de International Diabetes Federation. Des te verontrustender is het feit dat ook kinderen steeds vaker het slachtoffer worden van de zogenaamde 'ouderdomsdiabetes' of diabetes type 2 (DT2), die tegenwoordig vaak wordt aangeduid als welvaartsdiabetes.De academici op dit symposium luidden nogmaals de alarmbel: diabetes stevent af op een ware wereldwijdeepidemie. De VN voorspelt zelfs een verdubbeling van het aantal diabeten tegen 2025 en dit is vooral te wijten aan onze toenemende ongezonde levensstijl en het probleem van overgewicht. Diabetes kan zeer ernstige potentiële gevolgen hebben voor de gezondheid: hart- en vaatlijden, blindheid, nierfalen, enz.De sprekers benadrukten in het bijzondert het belang van preventie en ook dat het aanleren van een correcte levenshygiëne met voldoende lichaamsbeweging en gezonde voedingsgewoonten, een cruciale factor is in de strijd tegen diabetes. Bovendien is ook een snellere diagnose vereist, waarbij risicogroepen in kaart gebracht worden via vragenlijsten en vervolgens regelmatig op 'welvaartsdiabetes' of DT2 gescreend worden. In België lijden namelijk ongeveer 450.000 mensen aan deze aandoening, maar naar schatting lopen er nog eens 400.000 patiënten rond, die niet weten dat ze de aandoening hebben. Dat maakt dus dat bijna één Belg op tien door diabetes getroffen wordt!De ziekte kan niet genezen worden, maar de schadelijke gevolgen kunnen via een aangepaste behandeling wel onder controle gehouden worden. Dit vraagt echter de nodige inzet van de patiënt om zijn therapie nauwgezet op te volgen. Maar daarom moet de patiënt ook degelijk geïnformeerd en betrokken worden bij de therapie. De patiënt moet geholpen worden om zijn weg te vinden tussen de verschillende therapeutische oplossingen. Samen met de gezondheidsverstrekker kiest en beslist de patiënt mee over de meest geschikte therapeutische oplossing voor hem of haar uit het complexe aanbod aan gezondheidszorg.