Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door Philips in samenwerking met onder meer het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het onderzoek is gehouden onder 4.206 medewerkers van Philips. Van hen bleek 6,4% slaapapneu te hebben. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek bij een doorsneepopulatie is aangetoond. Opvallend is dat 78% van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld, zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis.

Het onderzoek had als doel actuele wetenschappelijke inzichten te vergaren hoe vaak slaapapneu, ook wel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genaamd, voorkomt. Artsen en onderzoekers vermoeden immers al zeer lang dat het probleem ondergediagnostiseerd wordt. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan de ziekte lijden zonder dit te weten en zonder behandeld te worden en is gekeken of het percentage hoger ligt dan de gangbare cijfers (tussen 2 en 4%).

Nooit eerder werd onderzoek gedaan naar deze ziekte onder zo'n grote groep mensen. Het onderzoek is gehouden onder de medewerkers van Philips in Nederland, op basis van vrijwillige deelname. 29% van alle medewerkers van Philips in Nederland naam deel aan het onderzoek. Het ging om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met verschillende opleidingsniveaus, soorten functies en culturele achtergronden. Eerdere bekende en vaak aangehaalde screeningsonderzoeken onderzochten aanzienlijk kleinere groepen.

Beter inzicht in aard en omvang ziekte

Bij slaapapneu stokt de adem tijdens de slaap, variërend van vijf tot meer dan dertig keer per uur. Volgens Prof. dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en verbonden aan het slaaponderzoek, hebben veel mensen slaapapneu zonder dat ze het zelf weten: "Dat is gevaarlijker dan je denkt. Door verstoring van het slaappatroon rusten zij 's nachts minder uit en raken ze vermoeid, waardoor ze slaperig zijn overdag, steeds slechter functioneren op hun werk en een kort lontje hebben thuis. Klachten wijten ze aan stress of drukte. De stoornis geeft meer kans op het optreden van hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten; daarom is het zeer belangrijk dat deze patiënten geholpen worden. Door dit onderzoek krijgt de wetenschap meer inzicht in de aard en omvang van de ziekte. Dat heeft positieve gevolgen voor mensen met slaapapneu. Door bewustwording rondom het ziektebeeld, reageren patiënten en huisartsen wellicht alerter op klachten met een snellere doorverwijzing en behandeling als resultaat."

Ernstige gezondheidsproblemen voorkomen

Hans de Jong, CEO van Philips Benelux: "Met dit onderzoek investeren we in de gezondheid van onze medewerkers. Mensen kunnen worden behoed voor serieuze gezondheidsproblemen en voor werkonbekwaamheid, dat is ook in ons belang als werkgever. Na diagnose is slaapapneu goed te behandelen, met betrekkelijk eenvoudige middelen. Bovendien kunnen we een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan de kennis over slaapapneu, wat van grote waarde is voor de wetenschap, artsen en vele patiënten wereldwijd." Philips heeft wereldwijd een leidende positie op het gebied van producten voor een goede nachtrust en voor de behandeling van slaapstoornissen. De samenwerking met wetenschap en patiëntenorganisaties is tevens belangrijk bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door Philips in samenwerking met onder meer het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het onderzoek is gehouden onder 4.206 medewerkers van Philips. Van hen bleek 6,4% slaapapneu te hebben. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek bij een doorsneepopulatie is aangetoond. Opvallend is dat 78% van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld, zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis.Het onderzoek had als doel actuele wetenschappelijke inzichten te vergaren hoe vaak slaapapneu, ook wel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genaamd, voorkomt. Artsen en onderzoekers vermoeden immers al zeer lang dat het probleem ondergediagnostiseerd wordt. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan de ziekte lijden zonder dit te weten en zonder behandeld te worden en is gekeken of het percentage hoger ligt dan de gangbare cijfers (tussen 2 en 4%).Nooit eerder werd onderzoek gedaan naar deze ziekte onder zo'n grote groep mensen. Het onderzoek is gehouden onder de medewerkers van Philips in Nederland, op basis van vrijwillige deelname. 29% van alle medewerkers van Philips in Nederland naam deel aan het onderzoek. Het ging om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met verschillende opleidingsniveaus, soorten functies en culturele achtergronden. Eerdere bekende en vaak aangehaalde screeningsonderzoeken onderzochten aanzienlijk kleinere groepen.Bij slaapapneu stokt de adem tijdens de slaap, variërend van vijf tot meer dan dertig keer per uur. Volgens Prof. dr. Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en verbonden aan het slaaponderzoek, hebben veel mensen slaapapneu zonder dat ze het zelf weten: "Dat is gevaarlijker dan je denkt. Door verstoring van het slaappatroon rusten zij 's nachts minder uit en raken ze vermoeid, waardoor ze slaperig zijn overdag, steeds slechter functioneren op hun werk en een kort lontje hebben thuis. Klachten wijten ze aan stress of drukte. De stoornis geeft meer kans op het optreden van hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten; daarom is het zeer belangrijk dat deze patiënten geholpen worden. Door dit onderzoek krijgt de wetenschap meer inzicht in de aard en omvang van de ziekte. Dat heeft positieve gevolgen voor mensen met slaapapneu. Door bewustwording rondom het ziektebeeld, reageren patiënten en huisartsen wellicht alerter op klachten met een snellere doorverwijzing en behandeling als resultaat."Hans de Jong, CEO van Philips Benelux: "Met dit onderzoek investeren we in de gezondheid van onze medewerkers. Mensen kunnen worden behoed voor serieuze gezondheidsproblemen en voor werkonbekwaamheid, dat is ook in ons belang als werkgever. Na diagnose is slaapapneu goed te behandelen, met betrekkelijk eenvoudige middelen. Bovendien kunnen we een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan de kennis over slaapapneu, wat van grote waarde is voor de wetenschap, artsen en vele patiënten wereldwijd." Philips heeft wereldwijd een leidende positie op het gebied van producten voor een goede nachtrust en voor de behandeling van slaapstoornissen. De samenwerking met wetenschap en patiëntenorganisaties is tevens belangrijk bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.