"We hadden niet verwacht dat we in het eerste jaar van dit bevolkingsonderzoek al zo'n hoge participatie zouden hebben", zegt dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. "Het percentage afwijkende stoelgangtesten lag in dit eerste jaar wat hoger dan we verwacht hadden, maar dat komt wellicht omdat we gestart zijn met de oudere leeftijdsgroepen. We zien ook meer afwijkende resultaten bij mannen (12,5%) dan bij vrouwen (7,8%). Beide fenomenen zijn normaal: dikkedarmkanker komt meer voor bij oudere leeftijdsgroepen en bij mannen."

Dr. Luc Colemont van de dienst gastro-enterologie van GZA, campus St. Vincentius voegt toe: "In de eerste helft van dit jaar ontvingen we in ons ziekenhuis 146 patiënten bij wie met het bevolkingsonderzoek een afwijking in de stoelgangtest was ontdekt. We onderzochten hen verder met een coloscopie. 93 van hen had poliepen en bij 14 (9,6%) werd een tumor gevonden. Snel ingrijpen bij kanker is van levensbelang. Door dit bevolkingsonderzoek worden meer kankers vroegtijdig gevonden en verhogen we de kans op overleving".

Minister Jo Vandeurzen: "Bij elk nieuw bevolkingsonderzoek is het afwachten hoe de bevolking reageert. Ik ben daarom tevreden dat de responsgraad zo hoog is. Mensen moeten zelf beslissen of ze zich laten onderzoeken. We helpen hen om die keuze te maken door hen begrijpbare informatie te geven over zowel de voor- als nadelen van een bevolkingsonderzoek. Omdat we weten dat dit nog beter kan voor alle bevolkingsonderzoeken, richten we een werkgroep op om dit mee te bewaken en te ondersteunen. Alle organisaties die in meer of mindere mate betrokken zijn bij het bewustmaken van de burger over kankerpreventie hebben een uitnodiging gekregen om deel te nemen, Daarnaast bekijk ik ook of een uitbreiding van de doelgroep met de 50 tot en met 55-jarigen, zoals Europa aanbeveelt, haalbaar is."

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Ook het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is pas vorig jaar gestart. Vrouwen tussen 25 en 64 jaar krijgen om de drie jaar een uitnodiging. Het belang van het bevolkingsonderzoek is vooral belangrijk om vrouwen te bereiken die zich voordien niet of onregelmatig lieten onderzoeken. In 2013 lieten 56,9% vrouwen zich onderzoeken. Het streefdoel is 65% tegen 2020. Bijna acht op de tien (77.76%) uitstrijkjes werden afgenomen door de gynaecoloog en 17.69% door de huisarts. 10,1 % van de genomen uitstrijkjes vertoonden een afwijkend resultaat.

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Het bevolkingsonderzoek voor vroegtijdige opsporing van borstkanker in de doelgroep 50-69 jarigen bestaat al 13 jaar. Het bevolkingsonderzoek met de huidige kwaliteit blijft de beste manier om borstkanker te lijf te gaan.

De kwaliteit van zowel de apparatuur als van het lezen van de foto's door de radiologen wordt alsmaar beter. In 2013 steeg het aantal digitale screeningsmammografieën verder tot 88,7 % van het totaal aantal screeningsmammografieën. Dit zorgt er mee voor dat de vrouwen sneller het resultaat van hun onderzoek krijgen, wat voor minder onrust zorgt. Minder vrouwen kregen in 2013 een vals positief resultaat. En ook voor intervalkankers (kanker die gevonden wordt in de periode vóór het volgend onderzoek) halen we de Europese norm.

"We hadden niet verwacht dat we in het eerste jaar van dit bevolkingsonderzoek al zo'n hoge participatie zouden hebben", zegt dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. "Het percentage afwijkende stoelgangtesten lag in dit eerste jaar wat hoger dan we verwacht hadden, maar dat komt wellicht omdat we gestart zijn met de oudere leeftijdsgroepen. We zien ook meer afwijkende resultaten bij mannen (12,5%) dan bij vrouwen (7,8%). Beide fenomenen zijn normaal: dikkedarmkanker komt meer voor bij oudere leeftijdsgroepen en bij mannen."Dr. Luc Colemont van de dienst gastro-enterologie van GZA, campus St. Vincentius voegt toe: "In de eerste helft van dit jaar ontvingen we in ons ziekenhuis 146 patiënten bij wie met het bevolkingsonderzoek een afwijking in de stoelgangtest was ontdekt. We onderzochten hen verder met een coloscopie. 93 van hen had poliepen en bij 14 (9,6%) werd een tumor gevonden. Snel ingrijpen bij kanker is van levensbelang. Door dit bevolkingsonderzoek worden meer kankers vroegtijdig gevonden en verhogen we de kans op overleving". Minister Jo Vandeurzen: "Bij elk nieuw bevolkingsonderzoek is het afwachten hoe de bevolking reageert. Ik ben daarom tevreden dat de responsgraad zo hoog is. Mensen moeten zelf beslissen of ze zich laten onderzoeken. We helpen hen om die keuze te maken door hen begrijpbare informatie te geven over zowel de voor- als nadelen van een bevolkingsonderzoek. Omdat we weten dat dit nog beter kan voor alle bevolkingsonderzoeken, richten we een werkgroep op om dit mee te bewaken en te ondersteunen. Alle organisaties die in meer of mindere mate betrokken zijn bij het bewustmaken van de burger over kankerpreventie hebben een uitnodiging gekregen om deel te nemen, Daarnaast bekijk ik ook of een uitbreiding van de doelgroep met de 50 tot en met 55-jarigen, zoals Europa aanbeveelt, haalbaar is."Ook het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is pas vorig jaar gestart. Vrouwen tussen 25 en 64 jaar krijgen om de drie jaar een uitnodiging. Het belang van het bevolkingsonderzoek is vooral belangrijk om vrouwen te bereiken die zich voordien niet of onregelmatig lieten onderzoeken. In 2013 lieten 56,9% vrouwen zich onderzoeken. Het streefdoel is 65% tegen 2020. Bijna acht op de tien (77.76%) uitstrijkjes werden afgenomen door de gynaecoloog en 17.69% door de huisarts. 10,1 % van de genomen uitstrijkjes vertoonden een afwijkend resultaat.Het bevolkingsonderzoek voor vroegtijdige opsporing van borstkanker in de doelgroep 50-69 jarigen bestaat al 13 jaar. Het bevolkingsonderzoek met de huidige kwaliteit blijft de beste manier om borstkanker te lijf te gaan.De kwaliteit van zowel de apparatuur als van het lezen van de foto's door de radiologen wordt alsmaar beter. In 2013 steeg het aantal digitale screeningsmammografieën verder tot 88,7 % van het totaal aantal screeningsmammografieën. Dit zorgt er mee voor dat de vrouwen sneller het resultaat van hun onderzoek krijgen, wat voor minder onrust zorgt. Minder vrouwen kregen in 2013 een vals positief resultaat. En ook voor intervalkankers (kanker die gevonden wordt in de periode vóór het volgend onderzoek) halen we de Europese norm.