Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccins (CEV) van de UAntwerpen leidt het onderzoeksproject IMCOVAS om de flexibele inzet van vaccins te evalueren. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme is het belangrijk om de vaccinatiecampagne overal zo snel mogelijk te laten verlopen. "In het Westen lopen de vaccinatiecampagnes nu vlot, maar op wereldvlak zijn we er nog lang niet. Om het virus echt een halt toe te roepen, moet er overal succes geboekt worden."

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kan een flexibeler vaccinatieschema, waarbij vaccins in een lagere dosis of in een ander schema toegediend kunnen worden, grote voordelen bieden. Ook het toedienen van de tweede prik met een ander vaccin - bijvoorbeeld een eerste prik met AstraZeneca en een tweede met Pfizer - kan de vaccinatiecampagne versnellen.

Andere toedieningsschema's

De studie zal vrijwilligers testen om te bekijken wat op dat vlak mogelijk is. "De vaccins van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Moderna zullen tijdens de studie toegediend worden volgens een ander schema of dosering dan momenteel voorgeschreven in de bijsluiter", legt hoofdonderzoeker Katie Steenackers (UAntwerpen) uit.

Deelnemers tussen 18 en 55 jaar zullen ingedeeld worden in twaalf verschillende groepen, elk met een eigen schema. "De grootschalige studie zal belangrijke info over de veiligheid en immuunrespons van andere schema's en/of doseringen opleveren", zegt Steenackers. "Wanneer blijkt dat de immuunrespons voor een van de groepen lager dan verwacht is, zullen de studiedeelnemers alsnog een standaard vaccinatieschema ontvangen. De inzichten die uit deze studie zullen voortkomen, zijn cruciaal om vaccinatiecampagnes wereldwijd te kunnen versnellen."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CEV, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Centrum voor Vaccinologie (UZ Gent) en Hôpital Erasme (ULB). Deelnemers mogen geen covid-19 hebben doorgemaakt en mogen nog niet gevaccineerd zijn tegen het virus.

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccins (CEV) van de UAntwerpen leidt het onderzoeksproject IMCOVAS om de flexibele inzet van vaccins te evalueren. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme is het belangrijk om de vaccinatiecampagne overal zo snel mogelijk te laten verlopen. "In het Westen lopen de vaccinatiecampagnes nu vlot, maar op wereldvlak zijn we er nog lang niet. Om het virus echt een halt toe te roepen, moet er overal succes geboekt worden."Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kan een flexibeler vaccinatieschema, waarbij vaccins in een lagere dosis of in een ander schema toegediend kunnen worden, grote voordelen bieden. Ook het toedienen van de tweede prik met een ander vaccin - bijvoorbeeld een eerste prik met AstraZeneca en een tweede met Pfizer - kan de vaccinatiecampagne versnellen.De studie zal vrijwilligers testen om te bekijken wat op dat vlak mogelijk is. "De vaccins van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Moderna zullen tijdens de studie toegediend worden volgens een ander schema of dosering dan momenteel voorgeschreven in de bijsluiter", legt hoofdonderzoeker Katie Steenackers (UAntwerpen) uit.Deelnemers tussen 18 en 55 jaar zullen ingedeeld worden in twaalf verschillende groepen, elk met een eigen schema. "De grootschalige studie zal belangrijke info over de veiligheid en immuunrespons van andere schema's en/of doseringen opleveren", zegt Steenackers. "Wanneer blijkt dat de immuunrespons voor een van de groepen lager dan verwacht is, zullen de studiedeelnemers alsnog een standaard vaccinatieschema ontvangen. De inzichten die uit deze studie zullen voortkomen, zijn cruciaal om vaccinatiecampagnes wereldwijd te kunnen versnellen."Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CEV, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Centrum voor Vaccinologie (UZ Gent) en Hôpital Erasme (ULB). Deelnemers mogen geen covid-19 hebben doorgemaakt en mogen nog niet gevaccineerd zijn tegen het virus.