Het gemiddelde binnen de EU ligt op 350 euro per inwoner. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), "Health at a Glance: Europe 2014", waarin de gezondheid van de Europeanen onder de loep werd genomen.

De Belg kocht dus in 2012 voor gemiddeld 550 euro aan geneesmiddelen. Dat ligt bijna 50 euro boven de gemiddelde besteding in de eerst achtervolgende landen Duitsland en Ierland, en is zelfs 200 euro meer dan het gemiddelde binnen de EU. De andere uitersten zijn Denemarken, Letland en Roemenië, waar de inwoners gemiddeld slechts 200 euro uitgaven aan geneesmiddelen in 2012.

Door de economische crisis liepen de uitgaven voor geneesmiddelen binnen de EU sterk terug. Tussen 2009 en 2012 daalde de gemiddelde Europese uitgave aan geneesmiddelen met 2,2 procent. Dat is een iets sterkere daling dan in België, waar de besteding tijdens deze periode daalde met 1,7 procent.

Als de gemiddelde besteding per inwoner tussen 2000 en 2012 onder de loep wordt genomen, dan stijgt de gemiddelde besteding van de Belg (1,9 pct) echter veel minder sterk dan deze binnen de EU (3,7).

Het gemiddelde binnen de EU ligt op 350 euro per inwoner. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), "Health at a Glance: Europe 2014", waarin de gezondheid van de Europeanen onder de loep werd genomen. De Belg kocht dus in 2012 voor gemiddeld 550 euro aan geneesmiddelen. Dat ligt bijna 50 euro boven de gemiddelde besteding in de eerst achtervolgende landen Duitsland en Ierland, en is zelfs 200 euro meer dan het gemiddelde binnen de EU. De andere uitersten zijn Denemarken, Letland en Roemenië, waar de inwoners gemiddeld slechts 200 euro uitgaven aan geneesmiddelen in 2012. Door de economische crisis liepen de uitgaven voor geneesmiddelen binnen de EU sterk terug. Tussen 2009 en 2012 daalde de gemiddelde Europese uitgave aan geneesmiddelen met 2,2 procent. Dat is een iets sterkere daling dan in België, waar de besteding tijdens deze periode daalde met 1,7 procent. Als de gemiddelde besteding per inwoner tussen 2000 en 2012 onder de loep wordt genomen, dan stijgt de gemiddelde besteding van de Belg (1,9 pct) echter veel minder sterk dan deze binnen de EU (3,7).