Ouderen, diabetici en mensen met chronische longaandoeningen waren de groepen die van bij de uitbraak van de pandemie werden aangeduid als de meest kwetsbare personen om getroffen te worden. Die inschatting leek ook logisch aangezien het covid-19 virus zich vooral manifesteert in longen en luchtwegen. Toch blijkt uit nieuwe onderzoeken onder meer van het UZ Gent dat lang niet alle longpatiënten een verhoogd risico lopen.

Inhalatiepuffers

Astmapatiënten die hun aandoening onder controle houden door een behandeling met inhalatiecorticosteroïden, beter bekend als de 'puffers', blijken ondanks hun longprobleem geen verhoogd risico te lopen. Dat is tweemaal goed nieuws. Ons land telt niet alleen om en bij het half miljoen mensen met astma. Bovendien was tot nu toe ook aangenomen dat het gebruik van corticosteroïden de kans op een ernstige covid-19 verhoogden omdat langdurig gebruik van deze stoffen het immuunsysteem kan onderdrukken.

Longweefsel

Gericht onderzoek op longweefselstalen uit de weefselbank van het labo verbonden aan het UZ en de Universiteit Gent, leverde de aanwijzingen op dat dit niet het geval is. Hoofdrolspeler in dit verhaal is de ACE2- receptor. Deze speelt een sleutelrol bij de infectie door covid-19. Het virus hecht zich immers aan deze receptor vast om de cellen binnen te dringen. Daarom gingen de onderzoekers op oude longweefselstalen van uiteenlopende patiëntengroepen de activiteit na van het ACE2 gen. Ze merkten daarbij geen verhoogde activiteit bij astmapatiënten in vergelijking met mensen zonder longaandoeningen. Ook het gebruik van inhalatiecorticosteroïden had geen invloed op het gedrag van dit ACE2 gen. Een conclusie die bevestigd werd door een gelijkaardige Amerikaanse studie.

De activiteit van het ACE2-gen is een belangrijke indicator voor de gevoeligheid voor covid-19. Niet alleen relateren veel andere studies de activiteit van het ACE2-gen aan gevoeligheid voor dit coronavirus maar het is ook bij andere virale ziektes gebruikelijk dat de hoeveelheid virus-'receptor' correleert met de gevoeligheid voor de ziekte.

Therapietrouw

Voor longarts prof. Guy Brusselle onderlijnen de resultaten opnieuw het belang van therapietrouw voor astmapatiënten. "Alle gegevens die we tot nu toe verzamelden wijzen in dezelfde richting. Het gebruik van puffers met inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van astma, verhoogt het risico op covid-19 niet. Gelukkig, want de puffers zijn onontbeerlijk voor de meeste astmapatiënten. Ze verminderen de klachten, de allergische ontsteking van de luchtwegen en ze vermijden dat de patiënt plotse aanvallen van astma vertoont. Het gebeurt geregeld dat patiënten zich zo goed voelen, dat ze het gebruik niet meer nodig achten en de behandeling stopzetten waarna dan soms een zware terugval volgt. Het is heel belangrijk dat patiënten hun behandeling blijven volgen, ook tijdens deze pandemie."

Ouderen, diabetici en mensen met chronische longaandoeningen waren de groepen die van bij de uitbraak van de pandemie werden aangeduid als de meest kwetsbare personen om getroffen te worden. Die inschatting leek ook logisch aangezien het covid-19 virus zich vooral manifesteert in longen en luchtwegen. Toch blijkt uit nieuwe onderzoeken onder meer van het UZ Gent dat lang niet alle longpatiënten een verhoogd risico lopen.Astmapatiënten die hun aandoening onder controle houden door een behandeling met inhalatiecorticosteroïden, beter bekend als de 'puffers', blijken ondanks hun longprobleem geen verhoogd risico te lopen. Dat is tweemaal goed nieuws. Ons land telt niet alleen om en bij het half miljoen mensen met astma. Bovendien was tot nu toe ook aangenomen dat het gebruik van corticosteroïden de kans op een ernstige covid-19 verhoogden omdat langdurig gebruik van deze stoffen het immuunsysteem kan onderdrukken.Gericht onderzoek op longweefselstalen uit de weefselbank van het labo verbonden aan het UZ en de Universiteit Gent, leverde de aanwijzingen op dat dit niet het geval is. Hoofdrolspeler in dit verhaal is de ACE2- receptor. Deze speelt een sleutelrol bij de infectie door covid-19. Het virus hecht zich immers aan deze receptor vast om de cellen binnen te dringen. Daarom gingen de onderzoekers op oude longweefselstalen van uiteenlopende patiëntengroepen de activiteit na van het ACE2 gen. Ze merkten daarbij geen verhoogde activiteit bij astmapatiënten in vergelijking met mensen zonder longaandoeningen. Ook het gebruik van inhalatiecorticosteroïden had geen invloed op het gedrag van dit ACE2 gen. Een conclusie die bevestigd werd door een gelijkaardige Amerikaanse studie.De activiteit van het ACE2-gen is een belangrijke indicator voor de gevoeligheid voor covid-19. Niet alleen relateren veel andere studies de activiteit van het ACE2-gen aan gevoeligheid voor dit coronavirus maar het is ook bij andere virale ziektes gebruikelijk dat de hoeveelheid virus-'receptor' correleert met de gevoeligheid voor de ziekte.Voor longarts prof. Guy Brusselle onderlijnen de resultaten opnieuw het belang van therapietrouw voor astmapatiënten. "Alle gegevens die we tot nu toe verzamelden wijzen in dezelfde richting. Het gebruik van puffers met inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van astma, verhoogt het risico op covid-19 niet. Gelukkig, want de puffers zijn onontbeerlijk voor de meeste astmapatiënten. Ze verminderen de klachten, de allergische ontsteking van de luchtwegen en ze vermijden dat de patiënt plotse aanvallen van astma vertoont. Het gebeurt geregeld dat patiënten zich zo goed voelen, dat ze het gebruik niet meer nodig achten en de behandeling stopzetten waarna dan soms een zware terugval volgt. Het is heel belangrijk dat patiënten hun behandeling blijven volgen, ook tijdens deze pandemie."