Op de algemene raad van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, kregen BVAS en APB maandag informatie over de besparingsmaatregelen.

In een persbericht betreuren beide organisaties dat "het paritair overleg naar het rijk der fabelen wordt verwezen". Beide verenigingen weigeren "dit antidemocratisch scenario waar alle macht bij de kabinetten ligt".

Voor de artsen en apothekers zelf is sprake van "flagrante discriminatie", luidt het, omdat de index geheel of gedeeltelijk ontzegd wordt aan de zelfstandige zorgverstrekkers.

"Niet bezwaard door enige kennis van zaken beslisten de onderhandelaars dat elk voorschrift van een antibioticum of van een antimycoticum in de ambulante zorg moet beschouwd worden als een 'voorschrift op stofnaam'", hekelen ze. De apotheker zal dus het precieze voorschrift van de arts naast zich neer moeten leggen. De vooropgestelde besparing van 21,7 miljoen euro, is "onrealistisch".

De maatregel is ook "bedreigend" wat de behandeling van schimmel- en gistinfecties betreft, in het bijzonder bij kankerpatiënten.

Artsen en apothekers weigeren "de executeurs te worden van onverantwoorde medisch-farmaceutische maatregelen, die er kunnen toe leiden dat zij als zorgbeoefenaars meteen ook de executeurs van de zwaksten onder hun patiënten worden".

Op de algemene raad van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, kregen BVAS en APB maandag informatie over de besparingsmaatregelen.In een persbericht betreuren beide organisaties dat "het paritair overleg naar het rijk der fabelen wordt verwezen". Beide verenigingen weigeren "dit antidemocratisch scenario waar alle macht bij de kabinetten ligt".Voor de artsen en apothekers zelf is sprake van "flagrante discriminatie", luidt het, omdat de index geheel of gedeeltelijk ontzegd wordt aan de zelfstandige zorgverstrekkers."Niet bezwaard door enige kennis van zaken beslisten de onderhandelaars dat elk voorschrift van een antibioticum of van een antimycoticum in de ambulante zorg moet beschouwd worden als een 'voorschrift op stofnaam'", hekelen ze. De apotheker zal dus het precieze voorschrift van de arts naast zich neer moeten leggen. De vooropgestelde besparing van 21,7 miljoen euro, is "onrealistisch".De maatregel is ook "bedreigend" wat de behandeling van schimmel- en gistinfecties betreft, in het bijzonder bij kankerpatiënten.Artsen en apothekers weigeren "de executeurs te worden van onverantwoorde medisch-farmaceutische maatregelen, die er kunnen toe leiden dat zij als zorgbeoefenaars meteen ook de executeurs van de zwaksten onder hun patiënten worden".