De vaccinatiecampagne van september gebeurt via een triptiek, aldus de minister: de vaccinatiecentra, de woonzorgcentra en ziekenhuizen, en voortaan dus ook de huisartsen, apotheken en thuisverplegers.

De prioritaire groepen zijn de 65-plussers, mensen met verzwakte immuniteit - die dus een vijfde prik kunnen krijgen - en het zorgpersoneel. In tweede instantie worden de mensen van 50 tot 65 jaar uitgenodigd, maar het vaccin blijft voor alle volwassenen die willen, benadrukte Frank Vandenbroucke.

De minister kondigde ook aan dat vooroplopend op de campagne van september nu al een vierde prik wordt aangeboden aan de artsen en het ziekenhuis- en woonzorgpersoneel.

Minister Vandenbroucke benadrukte dat we in deze zevende golf waakzaam moeten blijven. Hij erkende bezorgd te zijn over september. Nu hebben we mooi weer en hebben we minder contacten, in september komen mensen terug uit het buitenland, gaan de scholen terug open, hebben we meer contacten en is het weer ook slechter, wat kan leiden tot snel stijgende besmettingen.

Hij herhaalde dat de vaccins die we reeds hebben zeer goed werken tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en pleitte ervoor om de bestaande vaccinatiecampagnes af te werken. Zo hebben de deelstaten een herinneringsbrief gestuurd voor wie niet ingegaan is op het aanbod voor een vierde prik.

Vandenbroucke kondigde ook aan dat de ministerraad vrijdag in tweede lezing het wettelijk kader voor ventilatie zal goedkeuren. Hij ging er tot slot van uit dat het ventilatiebeleid in de scholen vanaf september start.

De vaccinatiecampagne van september gebeurt via een triptiek, aldus de minister: de vaccinatiecentra, de woonzorgcentra en ziekenhuizen, en voortaan dus ook de huisartsen, apotheken en thuisverplegers. De prioritaire groepen zijn de 65-plussers, mensen met verzwakte immuniteit - die dus een vijfde prik kunnen krijgen - en het zorgpersoneel. In tweede instantie worden de mensen van 50 tot 65 jaar uitgenodigd, maar het vaccin blijft voor alle volwassenen die willen, benadrukte Frank Vandenbroucke. De minister kondigde ook aan dat vooroplopend op de campagne van september nu al een vierde prik wordt aangeboden aan de artsen en het ziekenhuis- en woonzorgpersoneel. Minister Vandenbroucke benadrukte dat we in deze zevende golf waakzaam moeten blijven. Hij erkende bezorgd te zijn over september. Nu hebben we mooi weer en hebben we minder contacten, in september komen mensen terug uit het buitenland, gaan de scholen terug open, hebben we meer contacten en is het weer ook slechter, wat kan leiden tot snel stijgende besmettingen. Hij herhaalde dat de vaccins die we reeds hebben zeer goed werken tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en pleitte ervoor om de bestaande vaccinatiecampagnes af te werken. Zo hebben de deelstaten een herinneringsbrief gestuurd voor wie niet ingegaan is op het aanbod voor een vierde prik. Vandenbroucke kondigde ook aan dat de ministerraad vrijdag in tweede lezing het wettelijk kader voor ventilatie zal goedkeuren. Hij ging er tot slot van uit dat het ventilatiebeleid in de scholen vanaf september start.