Sinds de start op 6 augustus lieten al meer dan 5.000 personen zonder symptomen zich testen in TestCovid. Het ging in eerste instantie om mensen die terugkeerden uit een rode zone in het buitenland en mensen die een code kregen van een contactonderzoeker. Het testdorp kan echter 600 tests per dag aan en die capaciteit kan zelfs nog worden opgedreven indien nodig. Initiatiefnemers ZNA en de stad Antwerpen pleitten er daarom van bij de start voor om meer categorieën mensen toe te laten. Op 22 augustus werd testen mogelijk voor mensen die terugkeerden uit een oranje zone, nu komen er dus nog twee categorieën bij.

"Dit is een nieuwe stap in de uitbouw van het covid-19-testdorp en het wapenen van de stad en omliggende gemeenten tegen het virus", zegt Fons Duchateau, Antwerps schepen voor Gezondheidszorg en voorzitter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). "Ik wil minister Philippe De Backer danken voor zijn inzet op het federale niveau om dit mee mogelijk te maken."

De test voor wie naar het buitenland wil, wordt niet terugbetaald. Wie in quarantaine zit na een risicocontact of na terugkeer van een reis en al een eerste keer negatief testte, kan voortaan op uitnodiging een tweede keer langskomen. Die test is wel gratis. Als ook de tweede test negatief is, kan de quarantaine vroeger worden gestopt dan de normale twee weken.

Intussen start er ook een proefproject voor nog een derde bijkomende categorie. De komende dagen kunnen tien Antwerpse bedrijven via hun bedrijfsartsen werknemers laten testen in het testdorp. Het gaat om een kleinschalige proef bij geselecteerde bedrijven om werknemers met hoogrisicocontacten te screenen. De bedrijfsarts staat garant dat de werknemers in kwestie beantwoorden aan de testcriteria van Sciensano. Zo'n test kan de quarantaine van werknemers met hoogrisicocontacten met vier à vijf dagen inkorten. "Op die manier willen we vermijden dat bedrijven nodeloos stilliggen of op halve kracht moeten werken", zegt Antwerps schepen voor Economie Claude Marinower. "De focus ligt nu op bedrijven uit cruciale sectoren. Het is een kleinschalige test, na een evaluatie kan dit nog worden uitgebreid naar andere bedrijven."

Het Antwerpse testdorp blijft wel alleen beschikbaar voor wie geen symptomen van COVID-19 heeft én woont in de stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem. Vooraf registreren via www.testcovid.be is verplicht. Wie wel symptomen heeft, moet zijn huisarts contacteren.

Sinds de start op 6 augustus lieten al meer dan 5.000 personen zonder symptomen zich testen in TestCovid. Het ging in eerste instantie om mensen die terugkeerden uit een rode zone in het buitenland en mensen die een code kregen van een contactonderzoeker. Het testdorp kan echter 600 tests per dag aan en die capaciteit kan zelfs nog worden opgedreven indien nodig. Initiatiefnemers ZNA en de stad Antwerpen pleitten er daarom van bij de start voor om meer categorieën mensen toe te laten. Op 22 augustus werd testen mogelijk voor mensen die terugkeerden uit een oranje zone, nu komen er dus nog twee categorieën bij."Dit is een nieuwe stap in de uitbouw van het covid-19-testdorp en het wapenen van de stad en omliggende gemeenten tegen het virus", zegt Fons Duchateau, Antwerps schepen voor Gezondheidszorg en voorzitter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). "Ik wil minister Philippe De Backer danken voor zijn inzet op het federale niveau om dit mee mogelijk te maken."De test voor wie naar het buitenland wil, wordt niet terugbetaald. Wie in quarantaine zit na een risicocontact of na terugkeer van een reis en al een eerste keer negatief testte, kan voortaan op uitnodiging een tweede keer langskomen. Die test is wel gratis. Als ook de tweede test negatief is, kan de quarantaine vroeger worden gestopt dan de normale twee weken.Intussen start er ook een proefproject voor nog een derde bijkomende categorie. De komende dagen kunnen tien Antwerpse bedrijven via hun bedrijfsartsen werknemers laten testen in het testdorp. Het gaat om een kleinschalige proef bij geselecteerde bedrijven om werknemers met hoogrisicocontacten te screenen. De bedrijfsarts staat garant dat de werknemers in kwestie beantwoorden aan de testcriteria van Sciensano. Zo'n test kan de quarantaine van werknemers met hoogrisicocontacten met vier à vijf dagen inkorten. "Op die manier willen we vermijden dat bedrijven nodeloos stilliggen of op halve kracht moeten werken", zegt Antwerps schepen voor Economie Claude Marinower. "De focus ligt nu op bedrijven uit cruciale sectoren. Het is een kleinschalige test, na een evaluatie kan dit nog worden uitgebreid naar andere bedrijven."Het Antwerpse testdorp blijft wel alleen beschikbaar voor wie geen symptomen van COVID-19 heeft én woont in de stad Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem. Vooraf registreren via www.testcovid.be is verplicht. Wie wel symptomen heeft, moet zijn huisarts contacteren.