Stichting tegen Kanker, het Antikankerfonds en Kom op tegen Kanker investeren in de ontwikkeling van academische celtherapie om kankerpatiënten de best mogelijke behandeling te geven, maar zien dat enkel behandelingen via de farmaceutische industrie bij de patiënt geraken. De drie organisaties pleiten daarom voor een goedkeuringsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie. Ze bezorgden een white paper met beleidsaanbevelingen aan Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Celtherapie is veelbelovend bij kanker

Wanneer een kankerpatiënt met celtherapie behandeld wordt, neemt de arts specifieke cellen uit het bloed, de lymfeklieren of de tumor. Deze cellen worden in het labo zo aangepast dat ze een krachtige immuunreactie vertonen op de kankercellen. Wanneer ze vervolgens opnieuw bij de patiënt geïnjecteerd worden, valt het lichaam zelf de kankercellen aan. Celtherapie is veelbelovend in de behandeling van kanker. Het is daarom erg belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen binnen die celtherapie ook echt tot bij de patiënt geraken.

Voordat een nieuwe vorm van celtherapie op de markt komt, doorloopt die een goedkeuringsproces. Tijdens dat proces bekijkt de Europese overheid of de behandeling werkzaam, veilig en kwalitatief is en beslist de Belgische overheid of ze in aanmerking komt voor terugbetaling. Problematisch is dat het goedkeuringsproces erg duur en omslachtig is voor academici en enkel door farmaceutische bedrijven gebruikt kan worden. Deze bedrijven zullen celtherapie enkel ontwikkelen en op de markt brengen wanneer hen dat voldoende winst oplevert. Hierdoor is celtherapie momenteel erg duur en dreigen waardevolle therapieën niet bij de patiënt te geraken.

Onderzoek rond celtherapie start in universitaire laboratoria en ziekenhuizen. De initiële resultaten van deze academisch ontwikkelde celtherapie zijn vaak veelbelovend, maar via de huidige aanpak is het onmogelijk om patiënten deze therapieën op langere termijn aan te bieden. Wanneer deze celtherapie niet voldoende winstgevend is, krijgt die geen kans binnen farmaceutische bedrijven en moeten de universiteiten en ziekenhuizen rekenen op financiële steun van overheden en organisaties zoals Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en het Antikankerfonds. Op die manier kan echter niet elke kankerpatiënt toegang krijgen tot de best mogelijke behandeling. Het Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker pleiten daarom voor een goedkeurings- en terugbetalingsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie.

White paper met beleidsaanbevelingen

De drie kankerorganisaties praatten uitvoerig met belangrijke stakeholders en werkten daarna samen een white paper uit met concrete beleidsaanbevelingen.

Om tot een kwaliteitsvol ontwikkelings- en goedkeuringsproces voor academische celtherapie te komen, doen de organisaties concrete aanbevelingen. Enkele voorbeelden zijn:

  • een nationaal kennisplatform over de ontwikkeling van academische celtherapie
  • meer samenwerking tussen academische centra voor het opzetten van grote klinische studies
  • garantie op overheidsfinanciering voor grote klinische studies
  • voor academici toegankelijke en transparante Europese goedkeuringsprocedures
  • een terugbetalingstraject voor academisch ontwikkelde celtherapieën die veilig en kwaliteitsvol zijn en een meerwaarde hebben.

De white paper werd bezorgd aan Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Stichting tegen Kanker, het Antikankerfonds en Kom op tegen Kanker investeren in de ontwikkeling van academische celtherapie om kankerpatiënten de best mogelijke behandeling te geven, maar zien dat enkel behandelingen via de farmaceutische industrie bij de patiënt geraken. De drie organisaties pleiten daarom voor een goedkeuringsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie. Ze bezorgden een white paper met beleidsaanbevelingen aan Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.Wanneer een kankerpatiënt met celtherapie behandeld wordt, neemt de arts specifieke cellen uit het bloed, de lymfeklieren of de tumor. Deze cellen worden in het labo zo aangepast dat ze een krachtige immuunreactie vertonen op de kankercellen. Wanneer ze vervolgens opnieuw bij de patiënt geïnjecteerd worden, valt het lichaam zelf de kankercellen aan. Celtherapie is veelbelovend in de behandeling van kanker. Het is daarom erg belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen binnen die celtherapie ook echt tot bij de patiënt geraken.Voordat een nieuwe vorm van celtherapie op de markt komt, doorloopt die een goedkeuringsproces. Tijdens dat proces bekijkt de Europese overheid of de behandeling werkzaam, veilig en kwalitatief is en beslist de Belgische overheid of ze in aanmerking komt voor terugbetaling. Problematisch is dat het goedkeuringsproces erg duur en omslachtig is voor academici en enkel door farmaceutische bedrijven gebruikt kan worden. Deze bedrijven zullen celtherapie enkel ontwikkelen en op de markt brengen wanneer hen dat voldoende winst oplevert. Hierdoor is celtherapie momenteel erg duur en dreigen waardevolle therapieën niet bij de patiënt te geraken.Onderzoek rond celtherapie start in universitaire laboratoria en ziekenhuizen. De initiële resultaten van deze academisch ontwikkelde celtherapie zijn vaak veelbelovend, maar via de huidige aanpak is het onmogelijk om patiënten deze therapieën op langere termijn aan te bieden. Wanneer deze celtherapie niet voldoende winstgevend is, krijgt die geen kans binnen farmaceutische bedrijven en moeten de universiteiten en ziekenhuizen rekenen op financiële steun van overheden en organisaties zoals Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en het Antikankerfonds. Op die manier kan echter niet elke kankerpatiënt toegang krijgen tot de best mogelijke behandeling. Het Antikankerfonds, Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker pleiten daarom voor een goedkeurings- en terugbetalingsproces op maat van academisch ontwikkelde celtherapie.De drie kankerorganisaties praatten uitvoerig met belangrijke stakeholders en werkten daarna samen een white paper uit met concrete beleidsaanbevelingen.Om tot een kwaliteitsvol ontwikkelings- en goedkeuringsproces voor academische celtherapie te komen, doen de organisaties concrete aanbevelingen. Enkele voorbeelden zijn:De white paper werd bezorgd aan Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.