Sinds 2007 stijgen de cijfers opnieuw, vooral bij de economisch actieve bevolking. De trend tekent zich ook af in andere Europese landen en deed zich ook voor bij vorige economische crisissen.

Minister Vandeurzen: "Met de suïcidecijfers 2009 zit Vlaanderen nog steeds aan de top van het West-Europese peloton. De cijfers bevestigen het vermoeden dat de economische crisis de suïcidecijfers negatief beïnvloedt. Wetenschappelijke inzichten leren ons daarnaast dat psychische problemen bij Vlamingen moeilijk bespreekbaar zijn. Op 17 december 2011 organiseren we een gezondheidsconferentie suïcidepreventie. Daar zullen we een nieuwe gezondheidsdoelstelling en actieplan voorstellen.

Een uitgebreid platform van organisaties bereidt de conferentie voor. Eerder deden we een publieke oproep voor ideeën en voorstellen voor een betere suïcidepreventie waar veel reactie op is gekomen. Ik hoop dat we met deze manier van werken het aantal zelfdodingen voort kunnen laten dalen. Achter elke zelfdoding of zelfdodingspoging schuilt onnoemelijk veel leed. Het is aan alle beleidsdragers en aan de hele samenleving na te gaan waarom het aantal zelfdodingen blijft toenemen en al het mogelijke te doen om deze kwalijke ontwikkeling te stuiten."

In de voorbereidingen van de tweede gezondheidsconferentie suïcidepreventie was er overleg met verschillende organisaties die direct of indirect berokken zijn bij de uitvoering van het huidige actieplan. Voorts heeft een aantal organisaties spontaan voorgesteld om mee te werken. Ze namen deel aan de werkgroepen die de gezondheidsconferentie voorbereidden. Deze enorme groep mensen werkt aan nieuwe en verbeterde voorstellen, om het beleid te verdiepen en verbreden. Het voorlopige resultaat wordt voorgesteld op terugkoppelingsmomenten aan de bevolking die doorgaan in oktober in Leuven, Antwerpen, Brussel en Gent. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be. De uiteindelijke gezondheidsdoelstelling en strategieën zal voorgesteld worden op de gezondheidsconferentie suïcidepreventie op 17 december 2011.

Sinds 2007 stijgen de cijfers opnieuw, vooral bij de economisch actieve bevolking. De trend tekent zich ook af in andere Europese landen en deed zich ook voor bij vorige economische crisissen. Minister Vandeurzen: "Met de suïcidecijfers 2009 zit Vlaanderen nog steeds aan de top van het West-Europese peloton. De cijfers bevestigen het vermoeden dat de economische crisis de suïcidecijfers negatief beïnvloedt. Wetenschappelijke inzichten leren ons daarnaast dat psychische problemen bij Vlamingen moeilijk bespreekbaar zijn. Op 17 december 2011 organiseren we een gezondheidsconferentie suïcidepreventie. Daar zullen we een nieuwe gezondheidsdoelstelling en actieplan voorstellen. Een uitgebreid platform van organisaties bereidt de conferentie voor. Eerder deden we een publieke oproep voor ideeën en voorstellen voor een betere suïcidepreventie waar veel reactie op is gekomen. Ik hoop dat we met deze manier van werken het aantal zelfdodingen voort kunnen laten dalen. Achter elke zelfdoding of zelfdodingspoging schuilt onnoemelijk veel leed. Het is aan alle beleidsdragers en aan de hele samenleving na te gaan waarom het aantal zelfdodingen blijft toenemen en al het mogelijke te doen om deze kwalijke ontwikkeling te stuiten."In de voorbereidingen van de tweede gezondheidsconferentie suïcidepreventie was er overleg met verschillende organisaties die direct of indirect berokken zijn bij de uitvoering van het huidige actieplan. Voorts heeft een aantal organisaties spontaan voorgesteld om mee te werken. Ze namen deel aan de werkgroepen die de gezondheidsconferentie voorbereidden. Deze enorme groep mensen werkt aan nieuwe en verbeterde voorstellen, om het beleid te verdiepen en verbreden. Het voorlopige resultaat wordt voorgesteld op terugkoppelingsmomenten aan de bevolking die doorgaan in oktober in Leuven, Antwerpen, Brussel en Gent. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be. De uiteindelijke gezondheidsdoelstelling en strategieën zal voorgesteld worden op de gezondheidsconferentie suïcidepreventie op 17 december 2011.