Momenteel zijn over de hele wereld meer dan 35,6 miljoen mensen dement. De ziekte wordt in 70 procent van de gevallen veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Dementie is een aandoening die het geheugen en de rede aantast en die invloed heeft op het gedrag en de mogelijkheid om dagdagelijkse activiteiten uit te voeren.

In haar rapport, raadt de WGO de autoriteiten aan om meer aandacht te schenken aan de ziekte. Zo is het heel belangrijk om de mensen uit de zorgsector beter op te leiden en om werk te maken van vroegtijdige diagnoses en van de sensibilisering van de ziekte bij het publiek.

In ons land

In België lijden naar schatting 165.000 mensen aan dementie, maar dit aantal stijgt snel. Elke dag wordt bij gemiddeld twintig landgenoten dementie vastgesteld. En dat zijn dan slechts de officiële cijfers. Naar schatting liggen de echte cijfers nog drie tot vijf maal hoger.

"Binnen vijftien jaar zal het aantal tussen de 200.000 en 220.000 liggen", zegt Jurn Verschraegen van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. "Dit komt voornamelijk door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting."

"België onderneemt al stappen om mensen met dementie te helpen en om dementie te destigmatiseren in de maatschappij. Als we weten wat op ons afkomt, zal dat mee een voorwaarde zijn om de persoon met dementie tijdig de nodige ondersteuning te kunnen geven", zegt Verschraegen.

Christine Van Broeckhoven, een wereldautoriteit op het vlak van onderzoek naar de ziekte van alzheimer klinkt heel wat minder optimistisch. Zij luidt al jaren de alarmbel. Lees hier het gesprek dat wij eerder met haar hadden.

Bekijk hier de video die meer uitleg geeft over de ziekte van alzheimer.

Momenteel zijn over de hele wereld meer dan 35,6 miljoen mensen dement. De ziekte wordt in 70 procent van de gevallen veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Dementie is een aandoening die het geheugen en de rede aantast en die invloed heeft op het gedrag en de mogelijkheid om dagdagelijkse activiteiten uit te voeren.In haar rapport, raadt de WGO de autoriteiten aan om meer aandacht te schenken aan de ziekte. Zo is het heel belangrijk om de mensen uit de zorgsector beter op te leiden en om werk te maken van vroegtijdige diagnoses en van de sensibilisering van de ziekte bij het publiek.In België lijden naar schatting 165.000 mensen aan dementie, maar dit aantal stijgt snel. Elke dag wordt bij gemiddeld twintig landgenoten dementie vastgesteld. En dat zijn dan slechts de officiële cijfers. Naar schatting liggen de echte cijfers nog drie tot vijf maal hoger. "Binnen vijftien jaar zal het aantal tussen de 200.000 en 220.000 liggen", zegt Jurn Verschraegen van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. "Dit komt voornamelijk door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting.""België onderneemt al stappen om mensen met dementie te helpen en om dementie te destigmatiseren in de maatschappij. Als we weten wat op ons afkomt, zal dat mee een voorwaarde zijn om de persoon met dementie tijdig de nodige ondersteuning te kunnen geven", zegt Verschraegen.Christine Van Broeckhoven, een wereldautoriteit op het vlak van onderzoek naar de ziekte van alzheimer klinkt heel wat minder optimistisch. Zij luidt al jaren de alarmbel. Lees hier het gesprek dat wij eerder met haar hadden.Bekijk hier de video die meer uitleg geeft over de ziekte van alzheimer.