Vandaag is 1 op 5 van de Vlamingen 65-plusser. In 2030 zal dit aantal stijgen naar 1 op 4. Het aandeel 80-plussers zal tegen 2050 bijna verdubbelen. Volgens de ramingen van het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2011 zal in Vlaanderen een groei van 24.300 woongelegenheden in woonzorgcentra tegen 2025 noodzakelijk zijn.

Erkenningskalender woonzorgcentra

Om de groei van het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in kaart te brengen, nam minister Vandeurzen eind 2013 het initiatief van een erkenningskalender. Met de erkenningskalender kunnen we een proactieve inschatting maken van de concrete realisatie van de 18.184 voorafgaande vergunningen voor woongelegenheden in woonzorgcentra en 932 voorafgaande vergunningen in centra voor kortverblijf die reeds verleend waren. In totaal werd, voor de eerstvolgende jaren, een aanvraag voor 11.018 woongelegenheden door de initiatiefnemers ingediend.
Op basis hiervan werd een planning voor de eerstvolgende jaren opgemaakt en wordt de zorgfinanciering gegarandeerd. Zo kunnen we de initiatiefnemers financiële zekerheid bieden en weten ze ook wanneer ze in exploitatie kunnen gaan.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat voor de jaren 2015 en 2016 alle ingediende erkenningskalenders worden toegekend. Dat wil zeggen dat ze zich verbindt tot een meerjarenplanning voor de aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Voor 2015 gaat dit over 2.348 woongelegenheden en voor 2016 gaat het om 3.287 woongelegenheden.

Voor de ingediende erkenningskalenders van 2017 worden vooraf bepaalde prioriteringscriteria toegepast, en dit voor maximaal 1.389 woongelegenheden per jaar.

Vandaag is 1 op 5 van de Vlamingen 65-plusser. In 2030 zal dit aantal stijgen naar 1 op 4. Het aandeel 80-plussers zal tegen 2050 bijna verdubbelen. Volgens de ramingen van het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2011 zal in Vlaanderen een groei van 24.300 woongelegenheden in woonzorgcentra tegen 2025 noodzakelijk zijn.Om de groei van het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in kaart te brengen, nam minister Vandeurzen eind 2013 het initiatief van een erkenningskalender. Met de erkenningskalender kunnen we een proactieve inschatting maken van de concrete realisatie van de 18.184 voorafgaande vergunningen voor woongelegenheden in woonzorgcentra en 932 voorafgaande vergunningen in centra voor kortverblijf die reeds verleend waren. In totaal werd, voor de eerstvolgende jaren, een aanvraag voor 11.018 woongelegenheden door de initiatiefnemers ingediend.Op basis hiervan werd een planning voor de eerstvolgende jaren opgemaakt en wordt de zorgfinanciering gegarandeerd. Zo kunnen we de initiatiefnemers financiële zekerheid bieden en weten ze ook wanneer ze in exploitatie kunnen gaan.De Vlaamse Regering heeft beslist dat voor de jaren 2015 en 2016 alle ingediende erkenningskalenders worden toegekend. Dat wil zeggen dat ze zich verbindt tot een meerjarenplanning voor de aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Voor 2015 gaat dit over 2.348 woongelegenheden en voor 2016 gaat het om 3.287 woongelegenheden.Voor de ingediende erkenningskalenders van 2017 worden vooraf bepaalde prioriteringscriteria toegepast, en dit voor maximaal 1.389 woongelegenheden per jaar.