1. Juiste leesafstand

Om te weten of je niet te dichtbij leest, plaats je best je ellebogen op tafel en je hand onder je kin. De afstand tussen je ogen en de tafel is de ideale leesafstand.

2. Visuele hygiëne

Kies bij het lezen voor voldoende verlichting. Die mag niet flikkeren of een schaduw op je blad werpen. Globale verlichting is beter dan kleine sfeerspotjes. Daglicht is het meest geschikt.

3. Voldoende rusten

Kijk maximum 20 minuten aan een stuk op een beeldscherm of in een boek en gun dan je ogen een pauze door bij voorkeur 20 tot 60 seconden in de verte te kijken. Even opstaan is al voldoende. Of plaats je bureau aan een raam en werp een blik naar buiten. Bij sommige problemen kan een rustbril helpen.

4. Beperk schermwerk

Tenzij het voor je beroep nodig is, zit je best niet langer dan drie uur per dag voor een of ander scherm.

5. Kijk ontspannen

Steeds meer mensen kijken gespannen. Dat heeft te maken met de vele uren voor een vlak, tweedimensionaal scherm, wat vermoeiend is voor de ogen. Wie heel gespannen kijkt, heeft net oogkleppen op. Om de ogen te leren ontspannen, moet je voldoende in de verte turen en vaak breed kijken. Daarvoor bestaan oefeningen om het gezichtsveld weer open te zetten.

Tip. Doe je handen voor je gesloten ogen en visualiseer dat je een prachtige horizon ziet. Je ogen zullen dan automatisch die ruststand innemen en zich ontspannen.

Om te weten of je niet te dichtbij leest, plaats je best je ellebogen op tafel en je hand onder je kin. De afstand tussen je ogen en de tafel is de ideale leesafstand.Kies bij het lezen voor voldoende verlichting. Die mag niet flikkeren of een schaduw op je blad werpen. Globale verlichting is beter dan kleine sfeerspotjes. Daglicht is het meest geschikt.Kijk maximum 20 minuten aan een stuk op een beeldscherm of in een boek en gun dan je ogen een pauze door bij voorkeur 20 tot 60 seconden in de verte te kijken. Even opstaan is al voldoende. Of plaats je bureau aan een raam en werp een blik naar buiten. Bij sommige problemen kan een rustbril helpen.Tenzij het voor je beroep nodig is, zit je best niet langer dan drie uur per dag voor een of ander scherm.Steeds meer mensen kijken gespannen. Dat heeft te maken met de vele uren voor een vlak, tweedimensionaal scherm, wat vermoeiend is voor de ogen. Wie heel gespannen kijkt, heeft net oogkleppen op. Om de ogen te leren ontspannen, moet je voldoende in de verte turen en vaak breed kijken. Daarvoor bestaan oefeningen om het gezichtsveld weer open te zetten.Tip. Doe je handen voor je gesloten ogen en visualiseer dat je een prachtige horizon ziet. Je ogen zullen dan automatisch die ruststand innemen en zich ontspannen.