6 op de 10 Belgen vinden dat ze 'heel goed' de uitleg van hun arts begrijpen over hun ziekte, de behandeling die ze moeten volgen, het preventie-advies, enz. Maar 4 op de 10 Belgen begrijpen niet alles en sommigen kunnen er zelfs helemaal geen touw aan vastknopen. Verontrustende resultaten, die vragen doen rijzen over de mate waarin deze mensen in staat zijn om hun gezondheid in eigen handen te nemen. Want ook al beschouwen de de meeste ondervraagden de uitleg van hun arts meestal als voldoende, voor 17% zijn de woorden tijdens de raadpleging 'moeilijk'.

Behandeling minder goed gevolgd

Eerste vaststelling: het begrijpen van de medische informatie beïnvloedt sterk de mate waarin mensen hun behandeling volgen. Weliswaar verklaren de meeste Belgen (8 op de 10) dat ze nauwgezet de medicijnen nemen die de arts voorschrijft, maar toch volgen ze hun behandeling minder goed als ze de uitleg erover niet goed snappen. Deze mensen 'vergeten' ook twee keer zo vaak om hun geneesmiddelen (regelmatig) in te nemen. Ze zijn ook minder geneigd om de aanbevelingen van de dokter op te volgen: ze ondergaan minder vaak de onderzoeken die de arts voorschrijft, ze komen minder naar opvolgingsraadplegingen en ze volgen de levensstijladviezen van hun arts minder (sport, voeding, ...).

Medische info slecht begrijpen heeft dus ernstige gevolgen voor de manier waarop iemand zijn ziekte en zijn gezondheid in het algemeen ter harte neemt!

Te weinig tijd

Ook de duur van de raadpleging lijkt een invloed te hebben op het begrijpen van de gezondheidsinfo. Een raadpleging duurt gemiddeld 16 minuten. Mensen die moeite hebben om de uitleg van hun arts te begrijpen, hebben gemiddeld echter kortere raadplegingen (minder dan 15 minuten). 1 op de 8 raadplegingen duurt zelfs minder dan 10 minuten. Ook de tijd die de arts besteedt aan het uitleggen van het belang van de behandeling (hoe je die moet volgen, wanneer en in welke dosis), is een doorslaggevende factor: mensen die de medische informatie minder goed begrijpen, geven twee keer vaker aan dat de dokter niet genoeg tijd uitgetrokken heeft om alles uit te leggen. Erg lastig, zeker als je weet dat 4% van de Belgen 'geen vragen durft te stellen' aan de dokter. (LB)

6 op de 10 Belgen vinden dat ze 'heel goed' de uitleg van hun arts begrijpen over hun ziekte, de behandeling die ze moeten volgen, het preventie-advies, enz. Maar 4 op de 10 Belgen begrijpen niet alles en sommigen kunnen er zelfs helemaal geen touw aan vastknopen. Verontrustende resultaten, die vragen doen rijzen over de mate waarin deze mensen in staat zijn om hun gezondheid in eigen handen te nemen. Want ook al beschouwen de de meeste ondervraagden de uitleg van hun arts meestal als voldoende, voor 17% zijn de woorden tijdens de raadpleging 'moeilijk'.Eerste vaststelling: het begrijpen van de medische informatie beïnvloedt sterk de mate waarin mensen hun behandeling volgen. Weliswaar verklaren de meeste Belgen (8 op de 10) dat ze nauwgezet de medicijnen nemen die de arts voorschrijft, maar toch volgen ze hun behandeling minder goed als ze de uitleg erover niet goed snappen. Deze mensen 'vergeten' ook twee keer zo vaak om hun geneesmiddelen (regelmatig) in te nemen. Ze zijn ook minder geneigd om de aanbevelingen van de dokter op te volgen: ze ondergaan minder vaak de onderzoeken die de arts voorschrijft, ze komen minder naar opvolgingsraadplegingen en ze volgen de levensstijladviezen van hun arts minder (sport, voeding, ...).Medische info slecht begrijpen heeft dus ernstige gevolgen voor de manier waarop iemand zijn ziekte en zijn gezondheid in het algemeen ter harte neemt! Ook de duur van de raadpleging lijkt een invloed te hebben op het begrijpen van de gezondheidsinfo. Een raadpleging duurt gemiddeld 16 minuten. Mensen die moeite hebben om de uitleg van hun arts te begrijpen, hebben gemiddeld echter kortere raadplegingen (minder dan 15 minuten). 1 op de 8 raadplegingen duurt zelfs minder dan 10 minuten. Ook de tijd die de arts besteedt aan het uitleggen van het belang van de behandeling (hoe je die moet volgen, wanneer en in welke dosis), is een doorslaggevende factor: mensen die de medische informatie minder goed begrijpen, geven twee keer vaker aan dat de dokter niet genoeg tijd uitgetrokken heeft om alles uit te leggen. Erg lastig, zeker als je weet dat 4% van de Belgen 'geen vragen durft te stellen' aan de dokter. (LB)