Dit blijkt uit de resultaten van het Belgische luik van een grote Europese enquête (in 10 landen) over de kennis over cholesterol zijn bekend. De enquête gebeurde door Edelman Berland op vraag van Becel pro.activ.
In het kader van deze pan-Europese studie beantwoordden een duizendtal mannen en vrouwen ouder dan 45 in februari 2013 een onlinevragenlijst over cholesterol. En hun antwoorden waren verrassend.

Vrij goed bewust van het risico, niet van de cijfers

Positieve kant: ze zijn zich over het algemeen bewust van het risico op hart- en vaatziekten dat cholesterol teweegbrengt (79%) en denken dat het belangrijk is hun cholesterol in de gaten te houden (60%). Een heel grote groep (89%) probeert zelfs gezond te eten, vooral door meer fruit en groenten te eten (67%) en de
verzadigde vetten te beperken (63%).
Anderzijds zijn ze paradoxaal genoeg heel wat minder goed op de hoogte van de cijfers. Slechts weinig respondenten (37%) weten welke cholesterolgehaltes als "normaal" worden beschouwd en nog minder onder hen (29%) zijn op de hoogte van hun eigen cholesterolcijfers, terwijl ze over het algemeen wel hun bloeddruk
kennen (84%). De helft (46%) weet niet dat een verhoogde cholesterol een cardiovasculaire risicofactor is die geen symptomen vertoont. En 14% "denkt" dat hun cholesterolgehalte misschien te hoog is.
Bij de Belgische bevolking blijkt het dus slecht gesteld te zijn met het begrijpen van het concept "cardiovasculaire gezondheid". De gezondheidsgeletterdheid ("Health Literacy") is een term die wordt gebruikt om het vermogen uit te drukken van het individu om de basisinformatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken.
Voor cholesterol zou een betere kennis van de diagnosemethoden voor verhoogde cholesterol alsook van de cijfers die de aandacht opwekken en in de gaten moeten worden gehouden iedereen in staat moeten stellen een actievere rol te spelen in het beheer van zijn gezondheid. Het is dus cruciaal dat gezondheidswerkers zich hiervan bewust zijn en de communicatie met hun patiënten over alle aspecten van cholesterol bevorderen, inclusief over hun cholesterolgehalte en manieren om deze te verlagen.

7 volwassenen op 10 hebben een verhoogde totale cholesterol

Uit de epidemiologische cijfers in België blijkt dat 7 volwassenen op 10 een verhoogde totale cholesterol hebben (> 190mg/dl). (ref. 2) Dat is ongunstig omdat een te hoge cholesterol een van de grootste risicofactoren voor hart- en vaatziekten is, de voornaamste doodsoorzaak in ons land. Daarbij komt ook dat de algemene score van het cardiovasculaire risico fors stijgt als we een te hoge cholesterol bij de andere risicofactoren optellen.
Vandaag gaat steeds meer aandacht naar de waarde van de slechte of LDL cholesterol als risicofactor in plaats van naar de waarde van de totale cholesterol en gaat men ervan uit dat een slechte of LDL-cholesterolgehalte van 115 mg/dl als te hoog moet worden beschouwd. Voor mensen met een hoog risico op hart en vaatziekten (zoals onder andere zij die reeds een infarct of beroerte doorgemaakt hebben of mensen met suikerziekte) zijn de streefwaarden voor LDL-cholesterol nog lager en gaan tot 70mg/dl. Dat betekent niet per se dat een behandeling met medicijnen nodig is omdat we moeten rekening houden met het globaal cardiovasculair risico. Een gezonde levenswijze, met name een gezonde voeding en regelmatig en voldoende bewegen, is echter wel aangewezen.

Dit blijkt uit de resultaten van het Belgische luik van een grote Europese enquête (in 10 landen) over de kennis over cholesterol zijn bekend. De enquête gebeurde door Edelman Berland op vraag van Becel pro.activ.In het kader van deze pan-Europese studie beantwoordden een duizendtal mannen en vrouwen ouder dan 45 in februari 2013 een onlinevragenlijst over cholesterol. En hun antwoorden waren verrassend.Positieve kant: ze zijn zich over het algemeen bewust van het risico op hart- en vaatziekten dat cholesterol teweegbrengt (79%) en denken dat het belangrijk is hun cholesterol in de gaten te houden (60%). Een heel grote groep (89%) probeert zelfs gezond te eten, vooral door meer fruit en groenten te eten (67%) en deverzadigde vetten te beperken (63%).Anderzijds zijn ze paradoxaal genoeg heel wat minder goed op de hoogte van de cijfers. Slechts weinig respondenten (37%) weten welke cholesterolgehaltes als "normaal" worden beschouwd en nog minder onder hen (29%) zijn op de hoogte van hun eigen cholesterolcijfers, terwijl ze over het algemeen wel hun bloeddrukkennen (84%). De helft (46%) weet niet dat een verhoogde cholesterol een cardiovasculaire risicofactor is die geen symptomen vertoont. En 14% "denkt" dat hun cholesterolgehalte misschien te hoog is.Bij de Belgische bevolking blijkt het dus slecht gesteld te zijn met het begrijpen van het concept "cardiovasculaire gezondheid". De gezondheidsgeletterdheid ("Health Literacy") is een term die wordt gebruikt om het vermogen uit te drukken van het individu om de basisinformatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken.Voor cholesterol zou een betere kennis van de diagnosemethoden voor verhoogde cholesterol alsook van de cijfers die de aandacht opwekken en in de gaten moeten worden gehouden iedereen in staat moeten stellen een actievere rol te spelen in het beheer van zijn gezondheid. Het is dus cruciaal dat gezondheidswerkers zich hiervan bewust zijn en de communicatie met hun patiënten over alle aspecten van cholesterol bevorderen, inclusief over hun cholesterolgehalte en manieren om deze te verlagen.Uit de epidemiologische cijfers in België blijkt dat 7 volwassenen op 10 een verhoogde totale cholesterol hebben (> 190mg/dl). (ref. 2) Dat is ongunstig omdat een te hoge cholesterol een van de grootste risicofactoren voor hart- en vaatziekten is, de voornaamste doodsoorzaak in ons land. Daarbij komt ook dat de algemene score van het cardiovasculaire risico fors stijgt als we een te hoge cholesterol bij de andere risicofactoren optellen.Vandaag gaat steeds meer aandacht naar de waarde van de slechte of LDL cholesterol als risicofactor in plaats van naar de waarde van de totale cholesterol en gaat men ervan uit dat een slechte of LDL-cholesterolgehalte van 115 mg/dl als te hoog moet worden beschouwd. Voor mensen met een hoog risico op hart en vaatziekten (zoals onder andere zij die reeds een infarct of beroerte doorgemaakt hebben of mensen met suikerziekte) zijn de streefwaarden voor LDL-cholesterol nog lager en gaan tot 70mg/dl. Dat betekent niet per se dat een behandeling met medicijnen nodig is omdat we moeten rekening houden met het globaal cardiovasculair risico. Een gezonde levenswijze, met name een gezonde voeding en regelmatig en voldoende bewegen, is echter wel aangewezen.