Ondanks het feit dat het gebruik van ontsmettingsmiddelen ontzettend toegenomen is sinds de coronapandemie, gebruiken veel Belgen ze niet op de juiste manier. Dat blijkt uit een enquête die de FOD Volksgezondheid in het voorjaar van 2022 afnam bij 2.025 Belgen. De voornaamste reden voor het niet navolgen van de veiligheidsvoorschriften is dat gebruikers de informatie op de verpakking niet lezen.

We leven in een digitaal tijdperk waarbij de communicatiekanalen non-stop aan staan. Dat zorgt ervoor dat loskoppelen steeds moeilijker wordt. Als je op kantoor werkt, is er een fysieke scheiding tussen werk en privé, waardoor je gemakkelijker de verbinding verbreekt. Nu thuiswerken genormaliseerd is, blijkt het voor sommigen een uitdaging om aan het eind van de werkdag te 'unpluggen'.

Zowel de ernst als de frequentie van chronische nierziekten wordt sterk onderschat. Naar schatting één miljoen Belgen vertoont tekens van nierschade en 9 van de 10 van hen zijn zich hier niet van bewust. Nochtans is vroegtijdig nierschade vaststellen niet moeilijk: met eenvoudig urine-onderzoek bij de huisarts kan het makkelijk worden opgespoord.

Uit het magazine

Ze maken je dikker, smaller, warmer, kouder, groter of kleiner. Ze hebben een grote vinger in de pap bij obesitas, diabetes, slaap en je humeur. Maar tegelijk worden ook heel wat klachten onterecht op hun conto geschreven.

In maart, de internationale darmkankermaand, brengt Stichting tegen Kanker de vooruitgang in onderzoek en behandeling onder de aandacht. Deze vooruitgang biedt hoop op betere genezingskansen ongeacht het stadium waarin de kanker zich bevindt en zelfs in het geval van bepaalde uitzaaiingen.

Parkinson is momenteel de snelst toenemende hersenziekte waaraan in ons land al zo'n 35.000 mensen lijden. Nieuwe studies tonen aan dat voldoende (blijven) bewegen een positieve impact heeft op het hele spectrum aan klachten en de levenskwaliteit.

Wat ooit werd afgedaan als een spirituele hobby van hippies, wordt nu omarmd en bejubeld door zorgverleners en wetenschappers die de vele voordelen van mediteren onderschrijven. Toch is de stap ernaar toe voor velen nog te moeilijk. Yogadocent en meditatie-expert Goedele Leyssen legt hoe je heel eenvoudig kan starten.