Slachtofferhulp gebundeld op één website

Slachtofferhulp gebundeld op één website

Slachtoffers, nabestaanden en vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag kunnen voortaan ook terecht op slachtofferzorg.be. Ze vinden er informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Vandeurzen onderzoekt mogelijkheid van vaste dagprijs in woonzorgcentra

Vandeurzen onderzoekt mogelijkheid van vaste dagprijs in woonzorgcentra

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen onderzoekt of het mogelijk is om in de woonzorgcentra (rusthuizen) te werken met een soort vaste dagprijs. Die 'dagprijsgarantie' moet voor bewoners meer zekerheid geven dat hun kosten gelijk blijven. Het is één van de voorstellen in de conceptnota over de woonzorgcentra die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: participatie neemt toe

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: participatie neemt toe

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister het jaarrapport 2017 voor. De sensibiliseringscampagnes van de Vlaamse overheid en haar partners werpen hun vruchten af, want voor het eerst in jaren is de participatie voor alle drie de bevolkingsonderzoeken gestegen.

3.250 gebruikers met een handicap vertegenwoordigd in procedure bij Raad van State

3.250 gebruikers met een handicap vertegenwoordigd in procedure bij Raad van State

De procedure bij de Raad van State tegen het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap wordt finaal gesteund door 27 partijen. In totaal vertegenwoordigen die 27 partijen 3.250 personen met een handicap. "Geen protest in de marge dus, maar een duidelijk signaal", zeggen de initiatiefnemers.

Aandacht voor seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Aandacht voor seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Vastgesteld wordt dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van oudere holebi's en transgenders. De studiedag 'Tachtig tinten' die morgen wordt georganiseerd en de bijhorende projectoproep zijn een belangrijke aanzet om die, vaak onbedoelde, houding te keren.

Waardeerbon als bedankje voor mantelzorgers

Waardeerbon als bedankje voor mantelzorgers

Mantelzorgers nemen met heel veel liefde en toewijding de zorg op voor een persoon uit hun omgeving, en dat onbezoldigd. Om hen in deze warmste week van het jaar niet te vergeten, lanceerde Ma-zo de Waardeerbon.

Minister Vandeurzen wil uw relatie redden

Minister Vandeurzen wil uw relatie redden

Voor veel sputterende relaties kan een beetje meer tijd en aandacht wonderen doen. Daarom lanceert Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de campagne "Maak van donderdag date-dag".

Kankerregister 2014: Forse stijging dikkedarmkanker in Vlaanderen

Kankerregister 2014: Forse stijging dikkedarmkanker in Vlaanderen

In 2014 werden in België 67.820 nieuwe diagnoses van kanker gesteld, waarvan 35.948 bij mannen en 31.872 bij vrouwen. De drie meest frequente tumoren bij mannen zijn nog steeds prostaat-, long- en dikkedarmkanker. Bij vrouwen zijn dit borst-, dikkedarm- en longkanker.

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Dat blijkt uit de officiële en meest recente (2014) sterftecijfers van Zorg en Gezondheid. Op 10 jaar tijd is de levensverwachting met 2 jaar toegenomen, tot 79,8 jaar voor mannen en 84,3 jaar voor vrouwen. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziektes of aan kanker.

Er komt één Vlaams netwerk voor zeldzame ziekten

Er komt één Vlaams netwerk voor zeldzame ziekten

Om mensen met zeldzame ziekten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en behandelen, komt er in 2017 één Vlaams netwerk voor zeldzame ziekten. Dat staat in het Plan Zeldzame Ziekten.

Vlaanderen investeert om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen verzorgen

Vlaanderen investeert om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen verzorgen

Mensen zo lang als mogelijk thuis de nodige zorg en ondersteuning aanreiken, dat is één van de speerpunten van het Vlaamse zorgbeleid. Om deze ambitie kracht bij te zetten investeert de Vlaamse overheid 1 miljoen euro in de centra voor dagverzorging. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een actie uit het recent gelanceerde mantelzorgplan.

Waalse zorgverzekering is een goede zaak volgens Vandeurzen

Waalse zorgverzekering is een goede zaak volgens Vandeurzen

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen is "verheugd" dat Wallonië een zorgverzekering invoert en daarmee het Vlaamse voorbeeld volgt. "Dat de Waalse zorgverzekering genereuzer zou zijn dan de Vlaamse is een vergelijking die echter niet zomaar opgaat", zegt de minister.

Vlaams actieplan dementie opgefrist

Vlaams actieplan dementie opgefrist

Het Vlaamse actieplan tegen dementie uit 2010 heeft een opfrisbeurt gekregen. Preventie, een meer genuanceerde beeldvorming en betere zorg en ondersteuning zijn de sleutelwoorden in het geactualiseerde actieplan dat door de Vlaamse regering is goedgekeurd.

Extra professioneel hulpaanbod nodig om mantelzorger te ontlasten

Extra professioneel hulpaanbod nodig om mantelzorger te ontlasten

Door een gebrek aan toegankelijke en betaalbare professionele hulpverlening staan veel mantelzorgers onder druk. Om die mantelzorgers beter te ondersteunen moet het professionele aanbod uitgebouwd worden. Dat is één van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) waarbij zo'n 2.000 mantelzorgers werden bevraagd.

Vlaanderen start met eigen sociale bescherming

Vlaanderen start met eigen sociale bescherming

Vanaf vandaag is de Vlaamse Sociale Bescherming een feit. Het Vlaams parlement heeft het decreet daarover goedgekeurd. In deze eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming uit drie tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. De zorgkas zal ze in de praktijk omzetten.

Start tweede Vlaamse sensibiliseringscampagne rond baarmoederhalskanker

Start tweede Vlaamse sensibiliseringscampagne rond baarmoederhalskanker

Met een ludieke actie start op 8 mei de tweede campagne rond baarmoederhalskanker. Met de campagne willen de Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) vrouwen tussen 25 en 64 jaar sensibiliseren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.