Lezersvraag: Mag een syndicus een incassobureau inschakelen?

Lezersvraag: Mag een syndicus een incassobureau inschakelen?

Hoever rijkt de autonomie van een syndicus? Kan hij bijvoorbeeld autonoom een procedure starten of een incassobureau inschakelen wanneer een eigenaar in een appartementsgebouw zijn verplichtingen niet nakomt?

Een appartement in plaats van een kot?

Een appartement in plaats van een kot?

September is de maand dat de studenten terug naar hun kot trekken. Bij meer en meer studenten moeten we eerder zeggen: 'naar hun appartement'.