Samen ondernemen doe je zo

Samen ondernemen doe je zo

Samen ondernemen klinkt mooi, maar vergt ook de nodige voorbereiding en organisatie. Met wie ga je in zee? Hoe pak je dat aan? Hoe zet je je product in de markt? Hoe financier je dat? Hoe bepaal je een prijs? En hoe blijf je samen?

Wetswijziging zorgt voor minder outplacement weigeringen

Wetswijziging zorgt voor minder outplacement weigeringen

Cijfers van Acerta tonen aan dat de outplacementwetgeving een sterke daling van het aantal weigeraars met zich meebracht. In het licht van re-integratie is dit een positieve evolutie, want een outplacementcoach helpt om sollicitatiemoeheid te vermijden.

De Backer: "Flexi-jobs ook voor gepensioneerden"

De Backer: "Flexi-jobs ook voor gepensioneerden"

Ook gepensioneerden moeten in de horeca kunnen werken met het systeem van flexi-jobs. Dat voorstel legt staatssecretaris Philippe De Backer op de regeringstafel. "Bijklussen levert hen nu niet veel op."

Nieuwe wet Werkbaar en Wendbaar Werk treedt op 1 februari in voege

Nieuwe wet Werkbaar en Wendbaar Werk treedt op 1 februari in voege

Deze nieuwe wet brengt een aantal nieuwe regels, rechten en plichten met zich mee voor zowel werkgever als werknemer. Zo zullen onder meer arbeidstijden flexibeler ingevuld kunnen worden, ontstaat er een nieuw soort overuren en wordt het systeem van glijdende arbeidstijden in een wettelijk kader gegoten.

Een derde van de zelfstandigen ontevreden over werk-privébalans

Een derde van de zelfstandigen ontevreden over werk-privébalans

De vele werkuren zijn met stip het grootste pijnpunt, maar de tevredenheid van de zelfstandigen hangt ook grotendeels af van het aantal jaren activiteit en van het aantal werknemers in dienst. Het aanwerven van de eerste personeelsleden blijkt geen verbetering te brengen, wel in tegendeel. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek van Acerta.

Meer tijd voor een zorgkrediet

Meer tijd voor een zorgkrediet

De reglementering van het tijdskrediet verandert met de regelmaat van de klok. Opnieuw staan een aantal nieuwigheden op stapel.

5 vragen over ontslag na langdurige ziekte

5 vragen over ontslag na langdurige ziekte

Wie lange tijd ziek is, wordt na een tijdje aangemoedigd om het werk te hervatten. Maar wat als dat niet lukt? Hoe eindigt je arbeidsovereenkomst en welk statuut heb je dan?

Er wordt meer (en vooral langer) gewerkt

Er wordt meer (en vooral langer) gewerkt

In de privésector kwamen er 77.000 jobs bij, bij de overheid en onderwijssector vielen er 6000 jobs weg - zo blijkt uit een rapport van de RSZ.

Een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een bonus voor geleverde prestaties

Een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een bonus voor geleverde prestaties

Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cashbonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is. In 2015 bedroeg die gemiddeld 1.935 euro. Achter dit gemiddelde gaan zeer uiteenlopende bedragen schuil. Andere beloningsvormen zoals warrants en niet-recurrente bonussen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.

Langdurig absenteïsme met 11% naar omhoog

Langdurig absenteïsme met 11% naar omhoog

In de eerste helft van 2016 waren op een gemiddelde werkdag meer dan 7 op 100 werknemers afwezig wegens ziekte of een privéongeval. Meer bepaald het langdurig absenteïsme, waarbij werknemers minstens één jaar thuisblijven, steeg met 11% en kent dit jaar dus een vervolg op de sterke stijging van de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 24.690 werkgevers en 223.056 werknemers.

Voordelig statuut voor student-ondernemers bijna een feit

Voordelig statuut voor student-ondernemers bijna een feit

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen binnenkort rekenen op een voordeliger statuut. Na goedkeuring van het statuut begin juli, heeft de federale ministerraad vrijdag het licht op groen gezet voor twee KB's met uitvoeringsmaatregelen.

Naar een papy-boom in ondernemersland?

Naar een papy-boom in ondernemersland?

1 Belg op 2 ouder dan 50 ziet ondernemen als een interessante carrièrestap, zo blijkt uit het pas gepubliceerde 'Amway Global Entrepreneurship Report 2016' (AGER). Ook liefst 32% van de Belgische vrouwen denkt eraan om een eigen onderneming op te starten.

Hoe groter het bedrijf, hoe meer ziekteverzuim

Hoe groter het bedrijf, hoe meer ziekteverzuim

Hoe kleiner de onderneming, hoe minder kans op afwezigheid door ziekte, zo blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenverlener Acerta. Een preventief ziekteverzuimbeleid vanuit de onderneming en een snellere re-integratie van langdurig zieken kunnen ziekteverzuim daadwerkelijk terugdringen.

Hardnekkige loonkloof

Hardnekkige loonkloof

Het is een oud zeer en is nog niet meteen geheeld: de loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft aanhouden. Zo blijkt uit de Loonwijzer 2016 van Jobat.

Meer controles bij langdurig zieken

Meer controles bij langdurig zieken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft een plan klaar om meer controles uit te voeren bij langdurig zieken. Daarvoor zal het Rijksinstituut voor invaliditeit en ziekteverzekering (Riziv) een team van artsen inschakelen. Zieken worden ook al na een maand begeleid bij een terugkeer naar de werkvloer. Het plan start op 1 oktober.

Is er nog een proeftijd mogelijk bij uitzendarbeid?

Is er nog een proeftijd mogelijk bij uitzendarbeid?

Door de invoering van het eenheidsstatuut werd de mogelijkheid om een proefperiode in te lassen in de gewone arbeidsovereenkomsten afgeschaft. Hoe zit dat bij uitzendarbeid?

De leeftijdskloof tussen arbeiders en bedienden wordt steeds groter

De leeftijdskloof tussen arbeiders en bedienden wordt steeds groter

40% van alle Belgische werknemers is ouder dan 45 jaar. Elk jaar stijgt de gemiddelde leeftijd van de werkende Belg, op dit moment komt de teller op 41,6 jaar te staan. Er dreigt bovendien een leeftijdskloof tussen arbeiders en bedienden te ontstaan in de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek van Acerta, gevoerd over de periode 2013 en 2015.